Gå till sidans innehåll

Så tycker skåningarna

Vi frågar regelbundet ett stort antal skåningar om deras vanor och vad de tycker i olika frågor. Svaren används som underlag för politikers och tjänstemäns arbete med att utveckla Skåne inom olika områden.

Skånepanelen

Skånepanelen är Sveriges största medborgarpanel. Deltagarna får möjlighet att via en webbenkät lämna synpunkter på Region Skånes arbete. Temat för enkäten varierar mellan undersökningstillfällena.

Panelen består av drygt 9000 slumpvis utvalda personer från hela Skåne.

Skåneenkäten

Två gånger om året tillfrågas totalt 1500 skåningar om kännedomen om och förtroendet för Region Skånes verksamheter och den politiska styrningen samt hur de ser på sina egna möjligheter till inflytande.

För rapporter från Skånepanelen och Skåneenkäten äldre än 2017 kontakta Tamas.Krizsan@skane.se.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som Region Skåne och övriga landsting och regioner deltar i. Den mäter vilka kunskaper och attityder du som medborgare har kring den svenska hälso- och sjukvården.

6000 slumpvis utvalda skåningar, 18 år och äldre, tillfrågas årligen. Resultaten är ett underlag för politiker och tjänstemän i planeringen, uppföljningen och styrningen av hälso-och sjukvården. 

Skånepanelen

Skåneenkäten

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Senast uppdaterad: 25 oktober 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?