Gå till sidans innehåll

Nationell högspecialiserad vård

Nationell högspecialiserad vård är offentligt finansierad vård som bedrivs vid högst fem enheter i landet och där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens och tillgänglighet. Det handlar om vård av ovanliga sjukdomstillstånd som kräver personal med hög spetskompetens och ibland avancerad utrustning.

Syftet med nationell högspecialiserad vård är att vården ska bli mer effektiv och vårdkvaliteten bättre om verksamheten koncentreras till färre sjukhus.

Det är Socialstyrelsen som utreder och bestämmer vilken vård som ska vara nationell högspecialiserad vård. Därefter kan regionerna ansöka om tillstånd att bedriva vården. Nämnden för nationell högspecialiserad vård bestämmer sedan vilka sjukhus som får uppdraget.

I Region Skåne bedrivs nationell högspecialiserad vård på Skånes universitetssjukhus, och inom psykiatrin.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?