Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Suicidprevention i Skåne

I Skåne tar cirka 200 personer sitt liv varje år. Förutom att liv går förlorade leder suicid till omfattande psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Suicid är därför ett allvarligt folkhälsoproblem.

Suicid är ett folkhälsoproblem som går att förebygga. Suicidförebyggande arbete handlar om att genom olika insatser minska risken att människor tar sitt liv. Det suicidförebyggande arbetet behöver finnas på olika nivåer och arenor, och kombinera insatser till individer och hela befolkningen.

I arbetet med att förebygga psykisk ohälsa och självmord är insatser för att minska stigmatiseringen en viktig del.

Regional strategi för suicidprevention

Region Skåne har tagit fram en regional strategi för suicidprevention. Strategin innefattar samarbete med kommuner, brukarorganisationer, myndigheter och lärosäten i syfte att uppmärksamma och öka kunskap om suicidprevention i hela samhället.

Regional suicidpreventiv strategi 2023–2028 (pdf, nytt fönster)

Senast uppdaterad: 27 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?