Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 5: 2021 - Coronaviruset

Publiceringsår: 2021 | Utgivare: Region Skåne

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Syfte och bakgrund

Sedan mars 2020 har vardagen för många präglas av coronavirusets verkningar och de begränsningar som har följt med detta. Som sjukvårdshuvudman har Region Skåne inte enbart ett intresse av att få kunskap om allmänhetens följsamhet till de råd som ges, utan också vilken tillit som invånarna har till de ansvariga samt medborgarnas egen förmåga att hantera en krissituation som denna.

Motsvarande frågor ställdes även i Region Skånes andra medborgarundersökning, Skåneenkäten, samt i Hälso- och sjukvårdsbarometern under 2021. Rapporten innehåller resultaten från samtliga tre undersökningar med möjligheter till jämförelser med föregående år. Undersökningarna har genomförts av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator).

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?