Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Att jobba i offentlig förvaltning

Att arbeta i en offentlig verksamhet är på vissa sätt annorlunda än ett arbete hos andra arbetsgivare. Region Skåne är en politisk styrd organisation. Det innebär att vi arbetar på uppdrag av dig som invånare.

En kvinna håller i ett möte och skriver på en tavla, åhörarna sitter vända mot henne.

För att vi ska vara goda representanter för Region Skåne är det viktigt att vi:

 • agerar med verksamhetens och invånarnas bästa i åtanke och är goda företrädare för organisationen.
 • utför våra uppdrag i enlighet med gällande lagstiftning, Region Skånes mål och värderingar.
 • är redo för förändring och villiga att agera i linje med nya strategier och uppmärksammar behov av förändringar och förbättringar.
 • uppmärksammar goda prestationer och agerar på avvikelser och oegentligheter.

Förmåner som anställd

Som anställd inom Region Skåne får du ta del av ett antal förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet! Ett axplock av våra förmåner är friskvårdsbidrag, utökad möjlighet till föräldraledighet och löneväxling till pension. Vi har inget intjänandeår när det gäller semester, vilket innebär att du får tillgång till årets semesterdagar direkt när du anställs.

Alla behövs för att vi tillsammans ska kunna upprätthålla vår verksamhet även under svåra förhållanden. Därför är även bra för dig att känna till att som tillsvidareanställd i Region Skåne är du krigsplacerad till dess att du avslutar din anställning i Region Skåne.

Om du är intresserad av att läsa mer om Region Skåne som organisation, om krigsplaceringen och om våra förmåner hittar du det på skane.se.

Om Region Skåne

Vår medarbetaridé

Tillsammans med 36 000 kollegor bidrar du varje dag till framtidstro och livskvalitet för invånarna i Skåne. Som stöd i ditt arbete har du vår medarbetaridé som ska hjälpa oss att ta tillvara medarbetares engagemang och synliggöra betydelsen av ett aktivt medarbetarskap.

Du som arbetar i Region Skåne har ett viktigt uppdrag

Medarbetaridén tydliggör också vår förväntan på dig som medarbetare och vad du som medarbetare kan förvänta dig av oss som arbetsgivare. Medarbetarskapet i Region Skåne består av tre delar. Ditt ansvar som medarbetare, hur vi agerar som grupp och hur vi tillsammans arbetar mot de gemensamma målen för verksamheten.

Du kommer att känna igen Region Skånes medarbetaridé i olika sammanhang när du börjar på din arbetsplats, till exempel vid utbildningsinsatser, medarbetarsamtal och arbetsmiljöarbete.

Så utvecklas du hos oss

Möjligheter till utveckling är Region Skånes löfte till våra befintliga och våra potentiella medarbetare. Det handlar om hur vi ska vara som arbetsgivare och vad våra arbetsplatser ska präglas av.

Arbetsgivarlöftet ska stärka Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare och beskriver varför det är bättre att arbeta inom Region Skåne än på andra arbetsplatser.

Tre fokusområden visar hur vi skapar möjligheter till utveckling:

Utvecklande uppdrag

 • Mänskliga möten – Jobba nära tillsammans med våra invånare för att möjliggöra framtidstro och livskvalitet.
 • Samhällsnytta – Göra verklig skillnad i människors liv, hälsa och i samhället i stort.
 • Framkant – Bidra till framsteg inom forskning och samhällsutveckling för dagens och morgondagens invånare.

Utvecklande samarbete

 • Gemenskap – Bidra till glädje och inspiration i samhörigheten på arbetsplatsen.
 • Lagarbete – Stärka varandra i det dagliga samarbetet på arbetsplatsen genom att dela lärdomar och erfarenheter.
 • Gränsöverskridande – Bredda ditt perspektiv i tvärprofessionella samarbeten med kollegor från olika kompetenser och verksamheter i och utanför Region Skåne.

Utvecklande möjligheter

 • Kunskap – Väx genom program för kompetensutveckling och vidareutbildning.
 • Karriärmöjligheter – Välj väg i en organisation med 300 olika yrkesroller, på mindre och större arbetsplatser.
 • Ledarskap – Inspireras och utmanas av kompetenta och inkluderande chefer och ledare som skapar rätt förutsättningar för dig.

Vidare - Vår organisation

Senast uppdaterad: 3 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?