Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Stöd och hjälpmedel

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att livet ska fungera så bra som möjligt. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om ett hjälpmedel.

En kvinna går över gatan med sin hund. Hunden har på sig en sele och leder kvinnan säkert över övergångsstället.

Det finns många olika typer av hjälpmedel som till exempel hörapparat, rullstol eller käpp. Vissa är enkla medan andra är mer avancerade. I Skåne delar Region Skåne och de skånska kommunerna på ansvaret för hjälpmedel. På 1177.se kan du läsa mer om hjälpmedel för bland annat syn, hörsel, rörelse och kognition och vart du ska vända dig för att få hjälp. 

Kostnad för hjälpmedel

På 1177.se kan du läsa mer om vad det kostar att få ett hjälpmedel.

Råd och stöd enligt LSS

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Råd och stöd enligt LSS kan till exempel vara: 

  • Stödsamtal för att kunna leva med och förstå konsekvenserna av sin funktionsnedsättning.
  • Råd och strategier som kan underlätta vardagen.
  • Information om rättigheter och andra stödinsatser i samhället.
  • Personer i din närhet kan få stöd av oss.

Senast uppdaterad: 1 juli 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?