Gå till sidans innehåll

Region Skånes konstsamling

Region Skånes konstsamling ska vara en drivande och konstnärligt utforskande kraft, med omsorg om människan.

 Konstverket består av är två karaktärer, insekter eller organismer som har landat nära varandra. Insekternas vingar är uppbyggda av solceller och fångar upp solljuset.

Solvingar är en konstnärlig gestaltning som står vid Helsingborgs sjukhus. Konstverket består av är två karaktärer, insekter eller organismer som har landat nära varandra. Insekternas vingar är uppbyggda av solceller och fångar upp solljuset, likt fotosyntes, som sedan används till att belysa verket. Konstnärer är Annika Oskarsson och Thomas Nordström. Foto: Thomas Nordström

I Region Skåne är bildkonsten en självklar del för att skapa hållbara, hälsofrämjande, och attraktiva miljöer. Vi har närmare 34 000 verk i vår konstsamling.

I offentliga rum som till exempel väntrum, entréer, mottagningar och konferensrum inom sjukvården bidrar konstverken till att skapa en positiv och inspirerande miljö.

Att göra en konstnärlig gestaltning till en plats är Region Skånes sätt att ge sina medborgare ett omtänksamt bemötande. Alla invånare i Skåne ska ha möjlighet att möta konsten i Region Skånes fastigheter och verksamhetsområden.

Samtidigt stärker Region Skåne det skånska konstlivet genom att ge konstnärer uppdrag och möjlighet att bli representerade i samlingen. Genom att göra inköp från visningssammanhang i Skåne såsom gallerier och mässor främjas utställningsmöjligheter för konstnärer och på så sätt stärks infrastrukturen för bildkonsten.

Lösa konstverk och fast konstnärlig gestaltning

Region Skånes konstsamling består dels av lösa konstverk, dels av fast konstnärlig gestaltning.

Lösa konstverk kan vara allt från målningar till fotografier, skulpturer, textila bilder och grafiska verk. Fast konstnärlig gestaltning är i form av till exempel ljuskonstverk, objekt och måleri väl integrerade och en del av den byggnad där de är placerade.

Totalt finns cirka 5000 konstnärer representerade i konstsamlingen, de flesta är verksamma i Skåne. De första konstverken köptes in redan på 1960-talet av dåvarande landstinget.

Plats och verksamhet styr inköp

På uppdrag av Region Skånes kulturnämnd förvaltas, produceras och förmedlas Region Skånes konstsamling av Regionfastigheter och Konstservice. Regionfastigheter ansvarar för ägande och utveckling av Region Skånes ägda och förhyrda fastigheter.

Vilken konst som upphandlas via konstnärliga gestaltningsuppdrag eller köps in till konstsamlingen styrs av den plats där den ska placeras. Konstservice har dialog med aktuell verksamhet och undersöker förutsättningarna tillsammans.

Konsten som köps in ska vara av hög konstnärlig verkshöjd och spegla den mångfald av konstnärliga uttryck och konstnärskap som finns regionalt och nationellt idag. Nya konstnärliga perspektiv och tekniker tillförs och kompletterar den befintliga konstsamlingen. Inköp och produktion av konst till konstsamlingen kan vara konstnärligt gränsöverskridande och av materiell och immateriell karaktär, såväl som tidsbeständig och tillfällig konst. Gåvor och donationer är del av och kan komplettera konstsamlingen.

Medel för konstinköp

Samtliga Region Skånes inköp omfattas av lagen om offentlig upphandling. 

För 2023 har kulturnämnden avsatt 1 miljon kronor för inköp av konst. Till detta tillkommer medel som avsätts vid nybyggnationer, för både lös konst och fast konstnärlig gestaltning.

Kontakt

  • Konstservice

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?