Gå till sidans innehåll

Region Skåne

PTP – praktisk tjänstgöring för psykologer

Region Skåne kan erbjuda dig en individuellt anpassad PTP-tjänst av hög kvalitet. Tjänsterna finns inom alla områden: från primärvård och habilitering till högspecialiserad sjukvård och olika former av psykiatri.

PTP-tjänstgöringen pågår under tolv månader. Som PTP-psykolog i Region Skåne får du en handledare som följer dig under hela året. Handledaren lägger upp en individuellt anpassad tjänstgöringsplan tillsammans med dig. 

Du får möjlighet att delta på seminarier, studiebesök och temadagar. Efter din PTP väntar en bred arbetsmarknad i Region Skåne. 

När kan du ansöka?

26 regionala PTP-tjänster startar på vårterminen i mars, och lika många på höstterminen i september. Annonserna publiceras i oktober och mars under Lediga jobb och ligger ute i cirka tre veckor.

En annons per område publiceras. Inom varje område finns det ett antal olika PTP-tjänster. Hur många tjänster och vilka verksamheter det rör sig om står i annonsen.

Utöver dessa annonser kan enskilda verksamheter annonsera nya PTP-tjänster under året.

Hantering av ansökningar

Urvalet påbörjas först efter att sista ansökningsdag gått ut.  Rekryteringsenheten går igenom ansökningarna och skickar alla behöriga kandidaters ansökningar till rekryterande chefer i de olika verksamheterna.

Det görs en så jämn fördelning av kandidaterna som möjligt. Konkurrensen är hårdast i Lund och Malmö, vilket gör att inte alla kandidater som har angett dessa orter som första- och andrahandsval kan bli aktuella för denna placering.

Senast uppdaterad: 18 april 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?