Gå till sidans innehåll

Sökportal och databaser

Sjukhusbiblioteken ger dig som forskar tillgång till flera olika databaser. I sökportalen MedSök kan du söka i flera olika databaser samtidigt. Många artiklar finns i fulltext direkt i MedSök eller databasen. Övriga artiklar kan du beställa via ditt sjukhusbibliotek.

Tillgång till allt med OpenAthens

För att komma åt Region Skånes fulltexter i databaser, e-tidskrifter och e-böcker när du sitter utanför regionens nätverk måste du ofta logga in med ett OpenAthens-konto. Vissa databaser kräver ett OpenAthens-konto även när du använder Region Skånes nätverk.

OpenAthens är tillgängligt för alla regionanställda.

Skapa ett OpenAthens-konto (vardgivare.skane.se)

Sökportalen MedSök

MedSök är Region Skånes gemensamma sökportal för medicinska e-tidskrifter, e-böcker och databaser. MedSök är fritt för alla att söka i men för att få tillgång till alla resurser behöver du logga in med ett OpenAthens-konto när du inte är uppkopplad mot regionens nätverk. I MedSök söker du i flera olika databaser samtidigt, bland annat Cinahl, PsychInfo och Medline.

MedSök (gss.ebscohost.com)

Urval av databaser

Här beskrivs några databaser som kan vara särskilt bra för dig som är forskare. Fler databaser och kliniska beslutsstöd hittar du på sjukhusbibliotekens sida på Vårdgivare Skåne.

Fler databaser (vardgivare.skane.se)

Kontakt

Om du har frågor om sjukhusbibliotekens digitala resurser eller vill ha stöd med informationssökning, kontakta medsok@skane.se.

Senast uppdaterad: 22 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?