Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Varumärkesplattform

Varumärkesplattformen kan liknas vid den strategiska ritningen för Region Skånes identitet. Den beskriver de grundpelare som medarbetarna tillsammans bygger varumärket på.

Region Skånes varumärkesplattform

 • Vår position – vad vi står för

  Omtänksam möjliggörare.

 • Vår personlighet – om Region Skåne var en person

  Stödjande, klok och engagerad.

 • Vår viktigaste resurs

  Alla medarbetare, en enorm kompetensbredd med många specialister.

 • Vår vision – dit vi strävar

  Framtidstro och livskvalitet.

 • Vår mission – varför vi finns

  Nöjda invånare.

 • Våra kärnvärden – vårt uppdrag

  Att främja hälsa, hållbarhet och tillväxt i Skåne.

 • Våra värderingar – vårt sätt att vara

  Välkomnande, drivande med omtanke och respekt är våra värderingar.

 • Vår insikt – vad vi behöver förstå

  Invånarnas förtroende och tillit måste förtjänas. Vi måste leva upp till deras förväntningar i handling och beteende.

 • Vår drivkraft – hur vi tar oss an våra uppdrag

  Att omtänksamt vägleda och stötta våra invånare och ständigt utveckla för att vi tillsammans uppnår framtidstro och livskvalitet.

 • Vårt varumärkeslöfte – det vi förväntas uppfylla i varje möte

  "Tillsammans gör vi livet mera möjligt".

Visualisering av varumärkesplattform.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?