Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Näringsliv

Region Skåne arbetar med att skapa förutsättningar för ett skånskt näringsliv som innebär hållbar tillväxt och jobb åt invånarna. Målen är fler företag, fler växande företag, fler i arbete och en mer innovativ region.

Två kvinnor i kontorsmiljö.

För att nå dessa mål samarbetar Region Skåne med skånska kommuner, högskolor och universitet, ideella organisationer samt privata och offentliga verksamheter som stödjer näringslivet i Skåne.

Arbetet består bland annat av investeringsfrämjande åtgärder, hjälp åt skånska företagare med att höja sin konkurrenskraft och att se till att matchningen mellan kompetens och arbetsgivare fungerar. Region Skåne främjar även forskning och innovation som kan möjliggöra nya arbetstillfällen.

Fokusområden

För att små och medelstora företag ska kunna utvecklas initierar och möjliggörs insatser inom sex fokusområden; internationalisering, digitalisering, kompetensförsörjning, grön omställning, kapitaltillgång och företagsklimat.

Här arbetar Region Skåne i samverkan med företagsfrämjande aktörer och näringslivsansvariga i Skånes alla kommuner. Tillsammans skapas och tillgängliggörs företagsstöd som utgår från företagens behov, till exempel bidrag.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?