Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuter arbetar med att hjälpa människor som är i behov av insatser för att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Utgångspunkten är det som är viktigt för varje individ. Därifrån tar de fram strategier som får vardagen att funka och livet att kännas meningsfullt. På så sätt kan de stödja människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

En man i rullstol gör en "fist-bump" med en annan man som står på knä bredvid mannen i rullstol.

Arbetsterapeutens roll

En stor del av arbetsterapeutens arbete består av att anpassa vardagsmiljön och att prova ut, justera och förskriva olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. En annan viktig roll är att stödja och sporra människor att själva utveckla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. 

Utbildning 

För att bli arbetsterapeut krävs en akademisk grundutbildning på tre år. 

Grundutbildning (arbetsterapeuterna.se)

Efter grundutbildningen är det även möjligt att läsa vidare och ta masterexamen och forskarexamen i arbetsterapi eller annat ämne. Lärosätena ger ibland enstaka kurser i arbetsterapi och relaterade ämnen. En del av kurserna i ett masterprogram kan även vara möjliga att söka till enskilt.

Arbetsterapeuters akademiska fortbildning (arbetsterapeuterna.se)

Vardagen i Region Skåne

Arbetsterapeut - het och efterfrågad kompetens i hälsovården

Arbetsterapeuter har blivit en hett eftertraktad yrkeskompetens när hälsovården går mot ett mer holistiskt och personcentrerat förhållningssätt.

Sjukgymnasten Catrin

Senast uppdaterad: 30 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?