Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Konstnärliga gestaltningsuppdrag och konstinköp

Region Skånes konstsamling ska vara en drivande och konstnärligt utforskande kraft, med omsorg om människan. Region Skåne upphandlar konstnärliga tjänster för att skapa konstnärliga gestaltningar i byggnader i samband med ny- och ombyggnationer av bland annat sjukhus, vårdlokaler och kontor.

Inköp av konst

Konstservice ansvarar för inköp av konst. Vilken konst som upphandlas via konstnärliga gestaltningsuppdrag eller köps in till konstsamlingen styrs av den plats där den ska placeras. Konstservice har dialog med aktuell verksamhet och undersöker förutsättningarna tillsammans.

Inköp av lös konst görs i olika visningssammanhang som stärker den regionala infrastrukturen för bild och form. Det kan vara i varierande sammanhang såsom gallerier, konstinstitutioner, mässor, organiserade portfoliovisningar eller open-calls samt genom etablerade och registrerade konstnärsnätverk.

Konsten i Region Skånes konstsamling ska vara av hög konstnärlig verkshöjd och spegla den mångfald av konstnärliga uttryck och konstnärskap som finns regionalt och nationellt idag. Nya konstnärliga perspektiv och tekniker kan tillföras och komplettera den befintliga konstsamlingen.

Inköp och produktion av konst till konstsamlingen kan vara konstnärligt gränsöverskridande och av materiell och immateriell karaktär, såväl som tidsbeständig och tillfällig konst. Gåvor och donationer är del av och kan komplettera konstsamlingen.

Kontakta oss om utställningar

Om du är konstnär, driver ett galleri eller en konstinstitution och vill informera Region Skåne om kommande utställningar är du välkommen att kontakta oss: konstservice@skane.se

Kommande konstnärliga gestaltningsuppdrag

Aktuella konstnärliga gestaltningsuppdrag med tillhörande förfrågningsunderlag hittar du på utveckling.skane.se under Kulturutveckling:

Frågor om konstnärliga gestaltningsuppdrag

När ett konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling står all information om det specifika uppdraget i upphandlingsunderlaget, såsom aktuella förutsättningar eller vad som krävs för att komma i fråga som konstnär.

Om inget konstnärligt gestaltningsuppdrag ligger ute för upphandling går det inte att söka uppdrag inom Region Skåne just då. Vi har ingen databas med information om konstnärer, eller där konstnärer själva kan lägga in uppgifter, CV eller anmäla allmänt intresse för uppdrag.

Om du har frågor om konstnärliga uppdrag, är du välkommen att kontakta konstnarligauppdrag@skane.se.

Kontakt

  • Konstservice

Senast uppdaterad: 18 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?