Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Miljö- och hållbarhetsarbete

Regionfastigheters verksamheter har stor betydelse för Region Skånes Miljöprogram 2030. Till exempel arbetar vi med återbruk av material och effektivisering av energi i våra fastigheter.

Regionfastigheter är certifierade inom energiledning enligt ISO 50001. Region Skånes miljöpolicy, som också är en energipolicy, ingår som en del i Miljöprogram 2030 för Region Skåne. Regionfastigheter bidrar till miljöprogrammet på flera sätt:

  • Fokus på att öka användningen av återbrukade och återvunna material framöver. Dessutom jobba aktivt för att byggmaterial också ska återbrukas.
  • Minska klimatpåverkan från byggskedet med 40 procent till utgången av 2030, jämfört med 2019 års nivå. Ett exempel är att använda klimatförbättrad betong.
  • Föra loggbok i byggprojekten och ställa krav i upphandlingar för att inte använda material med miljö- och hälsofarliga ämnen, samt veta vad vi bygger in och var.
  • Utöka produktionen av förnybar el. Region Skåne äger sex vindkraftverk och solceller anläggs på tak där det är möjligt.

Regionfastigheter har också en energistrategi och vi jobbar aktivt med att energieffektivisera våra fastigheter.

Senast uppdaterad: 7 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?