Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Framtidens ortopedi i siffror

Projektet omfattar både nybyggnationer och ombyggnad av befintliga fastigheter. Byggnation pågår av reservkraftverk och inom kort påbörjas en ny vård- och servicebyggnad på Hässleholms sjukhusområde.

Projekt Framtidens ortopedi i Hässleholm omfattar nybyggnation av en vårdbyggnad för ortopedisjukvård, en servicebyggnad, reservkraftverk och teknisk infrastruktur på sjukhusområdet. Det blir totalt cirka 24 000 kvadratmeter nybyggnation och cirka 1 200 kvadratmeter ombyggnation av befintliga fastigheter på sjukhusområdet.

Vård- och servicebyggnaderna planeras som en sammanhängande byggnadskropp på cirka 24 000 kvadratmeter.

Vårdbyggnad

Funktioner som ska finnas i den nya vårdbyggnaden:

 • Mottagning för ortopedisjukvård
 • Operationssalar
 • Post-op för ortopedisk eftervård
 • Sterilteknisk enhet
 • Administrativa lokaler och omklädningsrum

Servicebyggnad

Funktioner som ska finnas i den nya servicebyggnaden:

 • Lastkaj och godsmottagning 
 • Varuintag för måltider, kyl- och frysrum
 • Vätskelager
 • Tvätthantering
 • Gasförråd
 • Central avfallsanläggning
 • Personalutrymmen och administrativa lokaler

Höga miljöambitioner vid byggprojekt

Region Skånes byggprojekt har höga miljöambitioner inom bland annat energianvändning, byggmaterial och transporter.

Hållbart miljöarbete på byggområden

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?