Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Färg

Region Skånes färgpalett består av koncernfärger och kommunikationsfärger. Genom att använda tre färgpar i färgpaletten följs riktlinjerna om tillgänglighet och kontrastverkan som offentliga myndigheter ska följa enligt lag.

Region Skånes fem färger Skåneröd, Skånegul, Hav, Grädde och Jord.

Region Skånes färger Skåneröd, Skånegul, Hav, Grädde och Jord.

Region Skånes koncernfärger

Skåneröd och Skånegul är Region Skånes koncern­färger. De finns i logotypen och ska används för att signalera att det är Region Skåne som är avsändare för kommunikationen.

Tre färgpar

Region Skånes färgpalett består av tre färgpar: Must, Mylla och Strand. Färgparet Strand består av färgerna Hav och Grädde. Must består av färgerna Skåneröd och Grädde, medan Mylla består av färgerna Skånegul och Jord.

Genom att använda färgpaletten konsekvent kan alla invånare, även de med funk­tionsvariationer som exempelvis läs- och synsvårig­heter, ta del av viktig information och får möjlighet att kommunicera på lika villkor.

Utöver Region Skånes tre färgpar finns även basfärgerna svart och vit i färgpaletten.

Färgparet Strand är kommunikationsfärg

Region Skånes kommunikationsfärg är färgparet Strand. Det betyder att Strand alltid ska användas som utgångsläge i det kommunikativa arbetet. På så vis säkerställs en tydlig och sammanhållen visuell kommunikation.

När Strand används i visuell kommunikation finns koncernfärgerna representerade i logotypen.

I kommunikationsinsatser och specifika projekt kan färgparen Must eller Mylla användas.

Färgerna Hav och Grädde i två cirklar. I bakgrunden syns kusten men havet och en sandstrand.

Färgparet Strand är Region Skånes huvudsakliga kommunikationsfärg och består av färgerna Hav och Grädde.

Färgerna Skåneröd och Grädde i två cirklar. I bakgrunden syns några röda äpplen med frost på, liggandes i gräs..

Färgparet Must består av färgerna Skåneröd och Grädde.

Färgerna Jord och Skånegul i två cirklar. I bakgrunden syns ett fält i soluppgången.

Färgparet Mylla består av färgerna Jord och Skånegul.

Färgparen ska behållas intakta

För att färgparen ska fungera på bästa sätt är det viktigt att de inte separeras och blandas. De tre paren är framtagna för att alla hålla rätt nivå av tillgänglighet och kontrast.

Exempel på när färgparet Strand används på rätt sätt. Ett diagram med färgen Grädde som bakgrund och staplarna i färgen Hav i förgrund. Till höger är ett exempel på när färger från olika färgpar har blandats på fel sätt.

I figuren med mörk bakgrund blandas färger ur två olika färgpar, vilket inte uppfyller lagen för tillgänglighet.

Ett färgpar per bild

Region Skånes sammanhållna kommunikation blir lidande om färgparen slås samman i samma bild. Därför ska endast ett färgpar användas i en bild.

Två bilder med text bredvid varandra. Figuren till vänster visar ett exempel på när färgparet Strand används på rätt sätt. Figuren till höger visar när flera färgpar används i samma bild, vilket blir fel. På figuren till höger är det ett rött kryss över bilden.

I bilden som är överkryssad används flera färgpar. Det leder till ett rörigt intryck och otydlig avsändare.

Inga toningar

Färgparen ska hållas rena för att säkerställa att innehållet uppfyller kraven för tillgänglighet. Det innebär att gradienter och toningar av färgerna inte är tillåtna.

Tre kvadrater med texten Välkommen i mitten av respektive kvadrat. Kvadraten till vänster har en solid bakgrundsfärg. Kvadraten i mitten och kvadraten till höger har en tonad bakgrundsfärg. Kvadraten i mitten och kvadraten till höger har röda kryss.

I de överkryssade figurerna används toning som förvränger bakgrundsfärgen och gör kommunikationen otydlig.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?