Gå till sidans innehåll

Konst och kultur i Skåne

I Skåne finns ett brett och rikt kulturutbud med flera verksamheter som utmärker sig nationellt och internationellt.

Tillsammans med Skånes kommuner, ett starkt föreningsliv och professionellt kulturliv har Region Skåne under lång tid byggt upp en gedigen basstruktur som gör att Skåne har en stark ställning i svenskt kulturliv.

Det skånska kulturarvet är rikt och påminner om att Skåne alltid varit en plats där kulturer har mötts och blandats. Var femte skåning har sina rötter i en annan kultur än den traditionellt skandinaviska.

Skåne är också en del av Öresundsregionen som är Nordens största och mest tättbefolkade storstadsområde med cirka 3,6 miljoner människor, varav en tredjedel bor i Skåne.

Öresundsregionen skapar möjligheter till samarbeten såväl för enskilda kulturskapare, som för kulturverksamheter och kommuner. 

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?