Gå till sidans innehåll

Statistik och analys

Vi på Region Skåne följer utvecklingen i Skåne, på nära håll och inom olika områden. För att vi ska kunna fatta rätt beslut för alla som bor i Skåne behövs noggranna studier och analyser.

Fötter som går över ett övergångsställe.

Delar med oss av kunskap

Region Skåne är en kunskapsorganisation. Vi strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt. Förutom att göra egna undersökningar samlar vi också in andras och gör dem tillgängliga för fler.

Region Skåne hjälper också kommuner, näringsliv och lärosäten med att ta fram rapporter, analyser och undersökningar om Skåne som sedan kan brytas ner på lokal nivå. På regelbunden basis håller vi också webbinarier för att dela med oss av vår kunskap. På det sättet bidrar vi till att alla som arbetar med utvecklingen av Skåne får insikt om hur det ser ut i regionen, och att de beslut som fattas har stöd av statistiken.

Genomför undersökningar

En viktig del av arbetet med analys och statistik handlar om att ta reda på hur skåningarna lever idag, och hur de vill leva i morgon. Att kunna se och förstå stora trender som sker över tid gör att vi kan möta utmaningar och fatta välgrundade beslut.

Några exempel på större undersökningar som vi genomför är folkhälsoundersökningar, resvaneundersökningar och befolkningsprognoser. Därtill undersöker och analyserar vi bland annat den skånska arbetsmarknaden och kompetensbehovet hos de skånska företagen.

All kunskap är öppen och tillgänglig i vår kunskapsbank ”publikationer”.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?