Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Statistik och analys

Region Skåne följer utvecklingen i Skåne, på nära håll och inom olika områden. För att kunna fatta rätt beslut för alla som bor i Skåne behövs noggranna studier och analyser.

Fötter som går över ett övergångsställe.

Delar kunskap

Region Skåne är en kunskapsorganisation som strävar efter att så många som möjligt ska kunna ta del av så mycket kunskap som möjligt. Förutom att göra egna undersökningar samlar Region Skåne också in andras och gör dem tillgängliga för fler.

Region Skåne hjälper kommuner, näringsliv och lärosäten med att ta fram rapporter, analyser och undersökningar om Skåne som sedan kan brytas ner på lokal nivå. Regelbundna webbinarier används för att dela kunskap. På det sättet kan alla som arbetar med utvecklingen av Skåne få insikt om hur det ser ut i regionen, och att de beslut som fattas har stöd av statistiken.

Genomför undersökningar

En viktig del av arbetet med analys och statistik handlar om att ta reda på hur skåningarna lever idag och hur de vill leva i morgon. Att kunna se och förstå stora trender som sker över tid gör att Region Skåne kan möta utmaningar och fatta välgrundade beslut.

Några exempel på större undersökningar som genomförs är folkhälsoundersökningar, resvaneundersökningar och befolkningsprognoser. Den skånska arbetsmarknaden och kompetensbehovet hos de skånska företagen undersöks och analyseras också.

All kunskap är öppen och tillgänglig bland Region Skånes publikationer.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?