Gå till sidans innehåll

Vårdcentraler och annan primärvård

Vårdcentralen hjälper dig när du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. På din vårdcentral finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador.

Kvinnlig läkare undersöker ett barns hals

Om du blir sjuk, skadar dig eller mår dåligt behöver du veta vart du ska vända dig för att få den hjälp du behöver. Ofta räcker det med egenvård där hemma. Men ibland kan du behöva ringa eller besöka vården. 

Vårdcentralerna utgör basen både inom primärvården och inom sjukvården i Skåne i stort. Från primärvården får du vid behov remiss till specialistvård.

Detta ingår i primärvården

  • vårdcentraler
  • barnavårdscentraler
  • barnmorskemottagningar
  • familjecentraler
  • ungdomsmottagningar
  • psykoterapimottagningar
  • palliativ vård och ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) 
  • smärtmottagningar/multimodal smärtbehandling (MMS)

Kontakta vården

Ett äldre homosexuellt par håller varandra i  handen under en skogspromenad

HBTQI

I Region Skåne finns ett antal vårdmottagningar som är hbtq-certifierade av RFSL.

Syftet med hbtq-certifieringen är att ge dem som jobbar på mottagningarna ökad kunskap om olika patienternas behov, och därmed kunna bemöta alla på bästa sätt, oberoende av din sexuella identitet eller könsidentitet. 

Det finns dessutom ytterligare ett tjugotal mottagningar där personalen under de senaste åren fått utbildning via RFSL Rådgivningen Skåne för att öka sin hbtq-kompetens.

Senast uppdaterad: 21 mars 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?