Gå till sidans innehåll

Region Skåne

BT – bastjänstgöring för läkare

Hos oss i Region Skåne får du en gedigen bastjänstgöring, BT. Utbildningen skräddarsys för dig och förbereder dig för fortsatt specialisttjänstgöring, ST.

Bastjänstgöringen i Region Skåne är en tidsbegränsad anställning motsvarande ett års heltidsarbete. Du fördelar din BT på tre till fyra placeringar inom psykiatri, akutsjukvård och primärvård. Fördelningen varierar något mellan våra sjukhus.

BT-platserna är uppdelade på Region Skånes fyra akutsjukhus:

  • Skånes Universitetssjukhus (SUS)
  • Helsingborgs lasarett
  • Centralsjukhuset Kristianstad (CSK)
  • Lasarettet i Ystad.

Det finns 30 regionala tjänster. Hälften startar på hösttermin och hälften startar på vårterminen med en jämn fördelning mellan sjukhusen.

Under din BT varvas kliniskt arbete med utbildningsdagar. En del av utbildningarna är regionala och gemensamma för alla regionens BT-läkare, medan andra anordnas lokalt på respektive sjukhus.

Under din BT har du en personlig handledare på alla tjänstgöringsavsnitt, samt en huvudansvarig handledare under hela bastjänstgöringen.

Efter avslutad BT ansöker du själv om fortsatt ST där du önskar.

Om bastjänstgöring för läkare

Bastjänstgöring för läkare (BT) är en inledande del av specialiseringen. Tjänstgöringen är målstyrd och har en separat målbeskrivning som ska uppfyllas innan du som legitimerad läkare ansöker hos Socialstyrelsen om uppnådd baskompetens.

Utifrån målbeskrivningen för bastjänstgöringen är rekommenderad tjänstgöringstid 12 månader.

Så söker du

Du söker BT regionalt. Efter urval och intervju kommer du tilldelas en tjänst på något av sjukhusen, Skånes Universitetssjukhus (SUS), Helsingborgs lasarett eller Centralsjukhuset Kristianstad (CSK). Du kan önska vilket sjukhus du vill tjänstgöra vid i första hand, så tar vi hänsyn till det i mån av plats.

Platsannonser läggs ut två gånger per år, i mars och oktober, via Lediga jobb.

Nya regler för specialisttjänstgöring

Du som påbörjar specialisttjänstgöring (ST) efter 1 juli 2021 omfattas av nya regler som är anpassade efter den nya grundutbildningen för läkare. Det innebär bland annat att BT är en obligatorisk inledande del av specialiseringen. Regelverket som omfattar den nya ST-förordningen (ST-2021), där BT ingår, trädde i kraft den 1 juli 2021. 

Undantag gäller för läkare som är utbildade utomlands inom EU och EES. Du som erhåller legitimation efter genomförd allmäntjänstgöring (AT) i Sverige kommer även fortsättningsvis kunna välja att omfattas av det äldre regelverket (ST-2015). Någon bortre gräns för när denna möjlighet upphör finns inte just nu.

För läkare utbildade utanför EU och EES gäller särskilda regelverk för att erhålla svensk läkarlegitimation. Om du är utbildad utanför EU och EES och erhåller din läkarlegitimation genom kunskapsprov och praktisk tjänstgöring (det vill säga utan att göra svensk AT-tjänst) kommer du att omfattas av de nya reglerna gällande BT i ST-2021.

Det finns fortfarande vissa universitet i exempelvis Polen där grundutbildningen inte leder till svensk legitimation, då ska du även fortsatt göra svensk AT.

Du som läst grundutbildningen utanför EU/EES och genomför KUL-utbildning i Sverige rekommenderas att göra svensk AT. På nationell nivå finns planer på att göra om KUL-utbildningen så att den leder fram till svensk legitimation.

Senast uppdaterad: 16 maj 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?