Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Region Skånes uppdrag inom kultur

Region Skåne ska bidra till utvecklingen av konst och kultur för alla som bor och verkar här. Kulturen för oss samman, ger oss nya be­rättelser och vidgar våra perspektiv så att vi kan lära oss mer om oss själva, om varandra och om livet. Med kunskap och insikt om andra människ­ors liv stimuleras vår nyfikenhet och därmed vår förståelse och tolerans gentemot andra människor – en viktig framgångsfaktor i utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden med att främja utvecklingen i Skåne på kulturområdet till exempel genom att handlägga verksamhets- och utvecklingsstöd till kulturaktörer.

Kulturnämnden beslutar om fördelningen av både regionala och statliga medel i Skåne med utgångspunkt från en regional kulturplan.

Region Skåne står även som huvudman för tre av sju scenkonstinstitutioner i Skåne; Malmö Opera, Skånes Dansteater och Musik i Syd, och för det regionala resurs- och produktionscentret Film i Skåne.

Vi ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne. Vi främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de kommunala folkbibliotek som finns i regionen.

Region Skåne är även medstiftare till Regionmuseet i Kristianstad och musikinstitutionen Musik i Syd och har politisk representation i styrelser för Uppåkra Arkeologiska Center, Lunds universitets historiska museum, Keramiskt center, Moderna Museet Malmö och Moomsteatern.

Kultur som utvecklingskraft

Konst och kultur är en kraft som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Kulturens bredare roll i samhällsutvecklingen är ett viktigt perspektiv i Region Skånes arbete med utvecklingen av Skåne.

Utbildning, näringsliv och hälsa är några områden där kultur gör skillnad.

Senast uppdaterad: 11 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?