Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Meän vastuualat

Meän vastuualhoin kuuluu hoito ja kolektiivitrafiikki, yritysmailman kehitys, kulttuuri, infrastryktyyri, yhteiskunnansuunittelu sekä Skånen miljöö- ja klimaattikysymykset.

Terhveys leveässä perspektiivissä

Siukkahoito on Region Skånen suuriin toiminta. Yhessä kansanterhveyven työn parantamisessa, kärkitutkimuksen ja suuren skoonelaisen metesiinin ja metesiiniteknisen intystriin kans se perustaa leveän terhveysspektran missä region Skåne työskentellee.

Hoito

Region Skåne päättää ylheisesti hoijosta. Skånen lähisiukkahoijossa on olemassa yli 200 eri suuntauksitten vasthaanottoa. Region Skåne koortineeraa julkisen maksetun Skånen siukkahoijon, jota sekä privaatit ette julkiset aktöörit toimittavat.

Hammashoito

Region Skåne koortineeraa Skånen julkisen maksetun hammashoijon, jota sekä privaatit ette julkiset aktöörit toimittavat.

Kansanterhveys

Kansanterhveyen työn tavotheena on ette saa aikhaan hyvän terhveyven samoila ehoila koko Skånen kansale. Region Skåne ottaa eri insatsila selvile kuinka kansalaiset voivat ja on kans töissä ette saa hyvän ja tasa-arvosen fyysisen ja sosiaalisen terhveyven Skånessa.

Elämäntietheitten tutkimus

On olemassa läheiset sitheet Region Skånen korkeasti spesialiseeratun hoijon ja Lundin yniversiteetin metesiinisen tutkimuksen kans. Skåne on, yrityksile ja tutkimuksele elämäntietheitten aloila (life science), yhessä Köpenhamnin alueen kans yks Euruupan käteviin kasvavista rekiuunista, Medicon valley.

Kasvo ja kestävä kehitys

Ekonoominen kasvo ja kestävä kehitys on eelytys ette Skånen asukhaat saavat hyvän elämänlaatun. Region Skånela on johtava rolli infrastyktyyrin kehityksessä, vahvistaa elinkeinoa ja lua kestävän ja viehättävän Skånen.

Yritysmailma

Region Skåne koortineeraa ja on yhteistyössä monen muun julkisen ja privaatin aktöörin kans ette kehittää skoonelaisia yrityksiä, ja lisätä Skånen kasvoa.

Yhteiskunnan suunittelu

Skånen väestö tullee yhä liikkuvamaks, ja monela on asunto, työ ja vapa-aijantoiminta erissä kunnissa. Region Skån pittää olla tuena kunnile ja koortineeraa fyysisen yhteiskunta suunittelun rekiuunin tasola.

Infrastryktyyri

Tiet, rautatiet, haminat ja lentokentät luovat yhessä laajakaistan kans käytettävyyttä ja eelytyksiä pusitiivisele Skånen kehityksele. Region Skåne planeeraa ja koortineeraa tulevaisuuen satsauksia Skånen infrastryktyyrissä. 

Kolektiiviliikene

Region Skånela on täysi vastuu Skånen kolektiivitrafiikista. Skånetrafiken on osana Region Skånesta ja on vastuussa kolektiiviliikenen toiminasta kuin kaupunkibyssit, rekiuunibyssit ja rekiunaalinen junaliikene – Pågajunat (Pågatågen) ja Öresundsjunat (Öresundstågen).

Miljöö ja luonto

Region Skåne on Skånen suuriin työnantaja ja siksi sisäinen miljöötyö on suuresta merkityksestä. Laajan ulossuuntavan työn lisäks se haluaa vaikuttaa ette saa hyvän ja kestävän miljöön ja luonon koko Skånheen.

Region Skåne on kans päämies Skåneledenile, joka on noin 120 pelikuormaa kävelypolkuja Skånessa, ja tukkee parikymmenten vaelusalueitten hallintaa.

Kulttuuri

Region Skåne koortineeraa Skånen kulttuurista kehitystä ja jakkaa rekiunaalisia ja valtiolisia varoja kunthiin, kulttuurilaitokshiin ja vaphaan kulttuurielämhään. 

Skånen markkinointi

Yhteistyössä kunnitten ja muitten aktööritten kans met markkinoittema Skånea vierailu- ja evenemangirekiuunina.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?