Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Centrum för primärvårdsforskning

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Region Skåne och Lunds universitet. CPF ska med primärvården som bas bedriva världsledande forskning genom utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära forskning.

Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag som kan hjälpa människor till bättre hälsa. Forskningen fokuserar särskilt på de människor som söker vård av primärvården.

Forskningsområden

CPF:s forskning fokuserar på några få långsiktiga forskningsområden som har stor betydelse för primärvårdens patienter och verksamhet.

  • Hjärtkärlsjukdomar: levnadsvanor, migration, arv och miljö.
  • Psykisk ohälsa: samspelet mellan arv, hemmiljö och bostadsområde.
  • Migrationens och bostadsområdets betydelse för kvinnors och barns hälsa.
  • Epidemiologisk forskning kring de stora folksjukdomarna.
  • Läkemedel och äldre.
  • Cancer, biomarkörer och diagnostik.
  • E-hälsa.
  • Riktade hälsosamtal.

Forsknings- och utbildningsstöd

Tillsammans med ST-forum, Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö (IKVM Malmö) och Kompetenscentrum för primärvård i Skåne erbjuder CPF olika former av forsknings- och utbildningsstöd för ST-läkare.

Akademiska vårdcentraler

Akademiska vårdcentraler (AVC) är vårdcentraler som stöttar primärvården i forsknings- och utvecklingsfrågor på uppdrag av CPF. Vid varje AVC finns en disputerad och kliniskt verksam forskningscoach som handleder primärvårdens personal i vetenskapliga studier och projekt. AVC arrangerar grupphandledningar och seminarier riktade till alla personalkategorier i primärvården.

Biobanksavdelning

Sedan 2012 har CPF en egen biobanksavdelning. Proverna som har samlats in i olika kliniska studier vid CPF förvaras nu i biobanksavdelningen.

Enligt svensk lag ska prover som samlas in för forskningsändamål anmälas som provinsamling till Regionala biobanksregistret och förvaras vid en kvalitetssäkrad biobanksavdelning. Denna biobanksavdelning underlättar för både forskare som inte själva behöver förvara proverna, och för CPF:s laboratorium som har proverna nära till hands när de vid tillfälle ska analyseras.

Pågående forskning: MIGPACT

CPF har ett pågående EU-finansierat forskningsprojekt som heter MIGPACT.

Kontakt

Senast uppdaterad: 19 januari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?