Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Bild och film

Med bild och film förstärks Region Skånes budskap. Bild och film förmedlar även Region Skånes värderingar och position som omtänksam möjliggörare.

Region Skåne använder bilder och filmer i en rad olika kanaler, både digitala och tryckta. Olika typer av bilder används, till exempel fotografier, rörlig bild, illustra­tioner och kombinationer av dessa.

Olika uttryck fyller olika syften. Därför är det viktigt att på förhand tänka igenom hur budskapet förmedlas bäst. Vad är syftet och målet? Vem ska nås? Vad ska de känna? Vilken kanal och vilket format gör jobbet bäst?

Så bildsätts Region Skåne

Med bilder kan Region Skåne förmedla en tydligare känsla av varumärket än vad som är möjligt med bara ord. Bildvalen speglar Skånes mångfald, både vad gäller miljöer och människor. För att understryka Region Skånes position som omtänksam möjliggörare har bilderna alltid mänsklig närvaro, oftast med människor i en central roll i bilden. 

Region Skånes bilder är normkritiska. De ska förmedla att Region Skåne är inkluderande och undviker stereotyper och normer som diskriminerar och exkluderar. De speglar värderingarna och visar alla åldrar, kroppstyper, olika etniska bakgrunder, familjebildningar och med eller utan funktionsnedsättning.  

Så stödjer värderingarna Region Skånes bildval

  • Välkomnande: bilden fokuserar på mänsklig närvaro.
  • Drivande: bilden skildrar aktiva människor och fokuserar på det viktiga, till exempel genom komposition eller skär­pedjup.
  • Omtanke: bilden förmedlar genom nära beskärningar av händer eller med ansiktsuttryck att Region Skåne vill andra väl, tar ansvar och vägleder.
  • Respekt: Region Skåne är trovärdiga genom att avbilda det vardagliga, äkta och naturliga i rätt miljö eller sammanhang. Bilder är bara arrangerade eller manipulerade om det finns ett uttalat syfte.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?