Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Utplock av prov från CBE

För att prov skall kunna plockas ut från biobanksavdelning BD47 vid Centrala biobanksenheten (CBE) behöver några grundförutsättningar uppfyllas.

Grundförutsättningarna är:

  • Du har en godkänd biobanksansökan.
  • Provsamlingsansvarig (PSA) och Region Skånes biobank behöver ha tecknat en överenskommelse gällande utplocket. Detta hjälper CBE dig med när du kontaktar dem med önskemål om utplock.

Skicka prov för åtgärd

Biobanksprov kan bara plockas ut och användas för det syfte som framgår i godkänd etikansökan och biobanksansökan.

Om prov skall skickas för en åtgärd utanför Region Skåne, till exempel till Lunds universitet, annat universitet, region eller utomlands, måste signerat och godkänt Material transfer agreement (MTA) inkomma till CBE innan prov kan skickas. Med åtgärd avses exempelvis analyser, omformatering eller förvaring.

Skicka prov för åtgärd

Ett Material Transfer Agreement (MTA) behöver upprättas när prov som förvaras i Region Skånes biobank ska skickas för en åtgärd hos en mottagare utanför Region Skåne, utom eller inom landet. Med åtgärd avses exempelvis analyser, omformatering eller förvaring.

Information om vilken blankett som ska användas och hur du fyller i den hittar du på Biobank Sveriges webbplats. 

Material Transfer Agreement (biobanksverige.se)

Tänk på att fylla i avtalstid och uppsägning av avtalet under punkt 11, samt kontrollera att avtalstiden täcker tillgänglighetstiden av prov så som det beskrivs i biobanksavtalet.

Rådgivning inför uppstart av en ny studie

Handläggning och beslut av biobanksansökan hanteras av Regionalt Biobankscentrum Syd (RBC Syd). De erbjuder också rådgivning gällande både biobanksansökan och etikansökan. 

Kontakta RBC SYD via e-post RBCSYD@skane.se.

Förfrågningar om utplock

När du har uppfyllt grundförutsättningarna kan du skicka in din förfrågan om utplock av prov hos CBE. Förfrågningar om utplock hanteras i turordning efter ankomstdatum.

Du skickar din förfrågan till CBE via e-post RS136BD47@skane.se.

Provservicekoordinatorer

Vid CBE och Lunds universitet finns provservicekoordinatorer som ingår i ett nationellt nätverk av provservicekoordinatorer inom Biobank Sverige. Deras roll är att hjälpa till att koordinera uppstart av studier där insamling av prov sker på flera platser i Sverige.  

Provservicekoordinatorerna ger bland annat råd till studier gällande biobankning och gör det praktiska arbetet med uppstarten hos CBE. 

Kontakta provservicekoordinatorerna via CBE:s epost: RS136BD47@skane.se.

Kostnader

Kostnader för arbete och material relaterat till utplock faktureras kvartalsvis i efterskott enligt gällande prislista.

Prislistor laboratoriemedicin (vardgivare.skane.se)

Senast uppdaterad: 17 november 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?