Gå till sidans innehåll

Region Skånes insatser kring oro och ångest

Många känner en oro eller rädsla över det som händer i Ukraina. Nedan har vi samlat ett urval av de insatser som Region Skåne gör för att erbjuda stöd.

Råd till dig som påverkats av en allvarlig händelse

På 1177.se finns råd till den som påverkats av en allvarlig händelse. Både till föräldrar, om hur de kan pratar med sina barn, och stöd riktat direkt till barn och unga. Där finns också länkar till flera andra organisationer som erbjuder stöd, råd och hjälp.

Barn och ungdomspsykiatrin i Skåne har samlat tips och råd för barn unga och som känner oro eller ångest. Här finns också information om hur man kan komma i kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin via telefon, chatt eller e-tjänster.

UMO

På UMO finns samlade råd om vad du som ung kan göra om du är orolig och mår dåligt.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Region Skåne stöttar Barnens rätt i samhället (BRIS) verksamhet genom ekonomiskt bidrag. Dit kan barn och unga vända sig för få mer information, prata med en kurator eller med andra unga.

Barnverksamhet på behandlingscentrum för krigs- och tortyrskadade

Svenska Röda Korset, Malmö stad och Region Skåne har sedan 2013 gemensamt finansierat barnverksamheten på Svenska Röda Korsets Behandlingscentrum för tortyr- och krigsskadade i Malmö. På behandlingscentret drivs verksamhet för barn till krigs- och tortyrskadade i Malmö och resten av Region Skåne. Verksamheten är unik och erbjuder barn och unga ett relevant och välutvecklat stöd.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?