Gå till sidans innehåll

Region Skåne

En biomedicinsk analytikers vardag i Region Skåne

Hon kartlägger kroppens mysterier från huvud till tå. Hjärtat klappar också för patienterna. Atefeh Lantau är en av vårdens detektiver och biomedicinsk analytiker.

Atefeh vid ett skrivbord, hon tittar in i kameran.

Finns det en förträngning? Hur pumpar hjärtat? Behöver vi fler rörliga bilder på hjärtklaffarna? Frågorna är många när Atefeh Lantau, biomedicinsk analytiker på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK), arbetar med patientnära undersökningar. 
  
– Vårt arbete som biomedicinska analytiker beskrivs ofta som ett detektivarbete. Inom inriktning klinisk fysiologi arbetar vi med patientnära undersökningar. Vi gör mätningar direkt på patienten för att undersöka funktionen hos olika organ, exempelvis ultraljud av hjärta och halskärl, säger Atefeh Lantau. Hon är biomedicinsk analytiker på Klinisk fysiologi-och nuklearmedicin sedan 2017.

Avancerad utrustning och mänskliga möten

Hennes främsta ansvar som BMA är ekokardiografi. Det betyder att det med hjälp av ultraljud går att fastställa diagnos hos patienten och ge underlag till läkaren. Atefeh Lantau arbetar med avancerad ultraljudsutrustning, men vill inte vara utan de mänskliga mötena. 
  
– Jag gillar att jobba med människor! Det är jätteroligt att utföra undersökningar. Att hjälpa människor att få rätt medicinsk behandling och kombinera detta med att jobba med teknisk avancerad utrustning gör mitt arbete väldigt intressant, säger Atefeh Lantau. 

Ger underlag till läkare 

Atefeh Lantau har nyligen fått utökat ansvar som biomedicinsk analytiker för att kunna skriva och slutsignera svar på en viss kategori av ekokardiografiundersökning. Normalt sett är detta en läkaruppgift på Klinisk fysiologi-och nuklearmedicin.  
  
– Den största utmaningen är att hålla mig uppdaterad. Jag får fördjupningskurser. Samtidigt känner jag att jag utvecklas och har nära kontakt med såväl patienter som läkare. Jag lär mig nya saker varje dag, exempelvis om olika sjukdomar. 
 
Inom verksamheten finns även två specialist biomedicinska analytiker, inom området EKG-tolkning och ultraljud kärl. I framtiden hoppas Atefeh Lantau på att arbeta som specialist inom yrket.

Skapar trygghet 

Hennes arbete är avgörande för att göra en komplett kvalitativ undersökning.  
  
– Ofta känns det oroligt för patienter att gå igenom en undersökning vid misstänkt sjukdom, exempelvis hjärtsvikt. I min roll ingår det att skapa en trygg miljö för patienterna. De ska kunna känna sig omhändertagna och känna att de har fått den hjälp som de behöver.

Följer patienten

Atefeh Lantau följer patienten hela vägen från undersökning till resultat. 
– En riktigt bra dag är när jag känner att jag har gjort allt vad jag kan. Att jag gjort en väl genomförd undersökning för att hitta orsaken till patientens besvär. Att jag ansträngt mig lite extra för att kunna hjälpa människor.  
  
Drivkraften är hennes passion för yrket och en vilja att utvecklas.  
  
– Jag gillar att utmana mig själv. Oftast arbetar vi i ett team med en biomedicinsk analytiker och en läkare. Med vårt teamarbete ökar vi kompetensen inom gruppen. Vi nyttjar våra olika kompetenser på ett bättre sätt för att kunna ge patienter en så god vård som möjligt. 

Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?