Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Nationella kvalitetsjämförelser

I Region Skåne följer vi upp och mäter våra resultat kontinuerligt. Vi mäter bland annat patientsäkerheten och hur patienterna uppfattar kvaliteten i vården. Detta är viktigt för att ständigt kunna förbättras.

På den här sidan hittar du några av alla de mätningar vi gör. 

Nationell patientenkät

Nationell patientenkät är en återkommande nationell undersökning av hur patienterna upplever kvaliteten i hälso- och sjukvården. Där kan du även se hur Region Skåne står sig i jämförelse med andra regioner.

Verksamheterna använder resultaten i sitt lokala arbete för att förbättra vården. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Vården i siffror

Vården i siffror är en webbsida där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Mycket av informationen samlas in av vården i diagnosspecifika så kallade kvalitetsregister. Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får. Här kan du jämföra Region Skånes resultat med de nationella.

Hälso- och sjukvårdsbarometern

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och i Sverige uppfattar hälso- och sjukvården. Undersökningen riktar sig till alla individer 18 år och äldre, folkbokförda i respektive re­gion.  

Väntetider i vården

Vårdgarantin innebär att man ska få vård inom en viss tid. På webbplatsen vantetider.se kan du ta reda på hur lång tid du behöver vänta på vård på olika sjukhus. Webbplatsen och databasen som ligger till grund för den drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Senast uppdaterad: 3 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?