Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 4: 2020 - Coronaviruset

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

En enkätundersökning har genomförts med deltagare i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Enkätundersökningen har genomförts för att få medborgarnas syn på tilliten till myndigheterna, den skånska sjukvården samt sin egen förmåga att hantera en kris med anledning av den pågående coronapandemin.

Närmare 6000 av panelens cirka 9000 deltagare svarade på enkäten. Motsvarande frågor ställdes även i Region Skånes andra medborgarundersökning, Skåneenkäten, med cirka 750 deltagare. Undersökningarna genomfördes under maj/juni 2020 av Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) och rapporten innehåller resultaten från såväl Skåneenkäten som Skånepanelen.

Syfte och bakgrund

Sedan mars 2020 präglas vardagen för flertalet av coronavirusets verkningar och de begränsningar som följer med detta. Som sjukvårdshuvudman har Region Skåne ett stort intresse av att få kunskap om bland annat allmänhetens följsamhet till de råd som man själva och andra myndigheter fortlöpande ger, men även vilken tillit som invånarna har till de ansvariga samt medborgarnas egen förmåga att hantera en krissituation som denna.

Genom andra nationella undersökningar har Region Skåne en bra bild av flertalet av dessa faktorer och denna undersökning är att se som ett komplement till den kunskap som man redan har.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?