Gå till sidans innehåll

Region Skånes arbete med anledning av kriget i Ukraina

Här samlas information som rör Region Skånes arbete med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget i världen och Rysslands invasion av Ukraina.

Ukrainska flaggan är hissad på Skånes universitetssjukhus.

Region Skånes arbete

Region Skåne ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera oavsett händelse eller kris.

I nuläget finns inte någon direkt påverkan på Region Skåne. Alla verksamheter drivs som vanligt.

Var uppmärksam på felaktig information

Det sprids en hel del felaktig information om kriget i sociala medier. Tänk på att vara uppmärksam och källkritisk. Dela inte information vidare om du inte vet vem som står bakom. Det förekommer även skadlig kod som kan spridas vidare i it-miljön. Öppna därför inte bilagor som exempelvis filmer, dokument och länkar från källor som du är tveksam till. 

Nyheter kring det förändrade säkerhetsläget

Fler nyheter

Vaccination mot covid-19

Personer som flytt kriget i Ukraina kan vaccineras hos vaccinatörer som kan ta emot personer som inte har svenskt personnummer. I nuläget görs detta på vårdcentraler.

Vård av personer som flytt från Ukraina

Personer som har flytt i samband med Rysslands invasion av Ukraina och behöver vård ska få det som om de vore asylsökande. Det gäller både personer som är här enligt EUs massflyktsdirektiv och personer som är här enligt ramen för den fria rörligheten (möjlighet att vistas i EU-land utan uppehållstillstånd).

I vanlig ordning ska de hänvisas till rätt vårdnivå för bästa omhändertagande. Vårdgivare som möter människor som flytt och som är i behov av vård ska erbjuda dem vård motsvarande det som ges till asylsökande.

Flyktingar från Ukraina behöver lösa biljett för att resa med Skånetrafiken

Från och med 1 november 2023 ska flyktingar från Ukraina som behöver resa kontakta Migrationsverket eller lösa biljett. 

Viktig information om du ska passera bron med ukrainsk bil, nödhjälp eller flyktingar

Alla personbilar med ukrainsk registreringsskylt får sedan den 1 mars 2022 – och tills vidare – tillåtelse att köra över Øresundsbron utan att betala. Transporter med nödhjälp eller flyktingar måste på förhand godkännas för att få tillåtelse att passera utan att betala.

Senast uppdaterad: 1 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?