Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Motorfordon

Region Skåne har två olika slags försäkringar för motorfordon: helförsäkring och trafikförsäkring.

I helförsäkringen ingår trafik-, delkasko- och vagnskadeförsäkring. Samtliga registreringspliktiga fordon, det vill säga främst bil, buss och lastbil, är helförsäkrade.

Trafikförsäkring

Trafikförsäkring gäller fordon som inte är registreringspliktiga vilket är främst truckar. Trafikförsäkringen omfattar personskador och i vissa fall sakskada, dock ej på det egna fordonet.

Delkaskoförsäkringen omfattar skador på det egna fordonet vid främst brand och stöld samt vid stenskott eller liknande som skadar bilens vindruta. Vagnskadeförsäkringen skada på det egna fordonet vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse och när exempelvis ett träd har blåst ner över fordonet.

Anmälningsrutiner 

De verksamheter inom Region Skåne som ansvarar för de registreringspliktiga fordonen anmäler förändrat fordonsinnehav till Transportstyrelsen (tidigare CBR). All försäkringskontakt med Transportstyrelsen sköts av försäkringsbolaget Protector. 

Sedan januari 2009 är ej registreringspliktiga fordon enbart trafikförsäkrade. Eftersom fordonen inte är registrerade hos Transportstyrelsen måste Region Skåne årligen lämna nödvändiga uppgifter till försäkringsbolaget Protector.

En avstämning av förvaltningarnas oregistrerade fordon skall ske under november månad varje år.

Moment Självrisk
Trafik 0,1 basbelopp, dock 0,2 basbelopp för ambulans
Delkasko 0,1 basbeloppet för person– och lätt lastbil
  0,2 basbelopp för ambulans
Vagnskada 0,2 basbelopp för person– och lätt lastbil
  0,5 basbelopp för ambulans och tung lastbil
Glas 0,1 basbelopp för person- och lätt lastbil

Vägassistans/hyrbil

Anlita vägassistans när du kör Region Skånes motorfordon och behöver hjälp för att du av någon anledning inte kan köra vidare.

Ofta finns en dekal med telefonnummer till vägassistans inne i bilen. Annars framgår det av fordonshandlingarna. 

Även om avtalet skulle ha löpt ut får du i de flesta fall vägassistans, men då faktureras kostnaden. Om du av någon anledning inte får vägassistans ska du ringa Assistancekåren om du befinner dig i Sverige, 020-912 912. Befinner du dig utomlands får du kontakta SOS i Köpenhamn, +45 70 10 50 50.

I vissa fall kan du ha rätt till hyrbil.

Utlandsresa

Före utlandsresan

Vid inresa till vissa länder måste du kunna visa ett så kallat Grönt kort som bevisar att fordonet är trafikförsäkrat, annars tvingas du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen. Du måste ha Grönt kort till Albanien, Azerbajdzjan, Belarus, Iran, Marocko, Moldavien, Nordmakedonien, Ryssland, Tunisien, Turkiet, Ukraina.

Ring och beställ Grönt kort i god tid, helst två veckor före avresa, hos försäkringsbolaget Protector, växel 08-410 637 00. Då ska du lämna uppgift om fordonets registreringsnummer och helst också försäkringsnumret alternativt Region Skånes organisationsnummer, 232100-0255. Du får det gröna kortet med posten.  

Ta med dig fordonets försäkringsbrev och registreringsbevis när du ska resa utomlands. 

Unikt skydd

Svenskar har ett utökat och unikt skydd i den svenska trafikförsäkringen om de utomlands skadas i det svenskregistrerade fordonet. Försäkringsbolaget ersätter bland annat föraren och passageraren för personskador, oavsett vem som vållat skadan.

Försäkringsbolag

Protector

Försäkringens begynnelsedag

2023-01-01

Försäkringsnummer

Försäkringsnummer per verksamhet

Försäkringsavtal

Försäkringsvillkor motorfordonsförsäkring (pdf, nytt fönster)
Försäkringsvillkor feltankning (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev; var god kontakta respektive verksamhet

Exempel på försäkringsbrev motor (pdf, nytt fönster)

Tidigare försäkringsavtal

Försäkringsvillkor (pdf, nytt fönster)

Exempel på försäkringsbrev motor (pdf, nytt fönster) 

Frågor och svar

Senast uppdaterad: 24 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?