Gå till sidans innehåll

”Jag vet aldrig hur dagen kommer att bli eller vem jag kommer att möta”

För den som drabbas av en livshotande sjukdom eller olycka är det självklart att ringa 112. Bakom varje samtal till nödnumret finns en hel vårdkedja som ser till att patienterna får rätt vård i rätt tid.

En kvinna sitter i arbetskläder vid ratten på en ambulans

– Det här är världens bästa jobb, säger Linda Rollgard vid ambulansen i Helsingborg. Jag vet aldrig hur dagen kommer att bli eller vem jag kommer att möta. Ena stunden är vi i en bastu i ett kallbadhus, andra gången i en båt, på ett slott, restauranger eller på ett flygplan. Vi är överallt.

Ambulansen är redo att rycka ut dygnet runt årets alla dagar. Varje månad utförs cirka 15 000 uppdrag och ambulansbehovet ökar över tiden. För att de som är i störst behov av vård snabbt ska få det, måste ambulansresurserna användas på ett klokt och effektivt sätt.

Närmaste ambulans rycker ut 

Den som ringer 112 kommer till SOS Alarm, som efter en bedömning prioriterar de ärenden som kommer in. Det som inte kan vänta – som hjärtstopp eller svåra olyckor – prioriteras högst och det är då ambulansen rycker ut med sirener och blåljus.

Det är alltid den ambulans som är närmast patienten som åker, vilket innebär att en ambulans kan få köra i stora delar av Skåne under ett pass. 

– Ibland får vi larm när vi är långt ifrån våra hemdistrikt, men är vi närmsta bil just då så är det vi som åker. Det kräver att vi har bra lokalkännedom och kan välja lämplig väg för att ta oss till patienten, något som inte alltid är en självklarhet då alla inte bor på lättillgängliga adresser, säger Linda Rollgard. 

Kontakt med dem som väntar 

De som inte befinner sig i en akut livshotande situation, men ändå behöver ambulans, kan få vänta en stund. Den som behöver vänta lämnas dock inte ensam. I samma lokaler som SOS Alarm sitter Region Skånes Larmcentral, som bland annat arbetar med att hålla kontakten med de patienter som väntar.

Andrea Nikitovic är en av de sjuksköterskor som arbetar på larmcentralen. 

– Vi har telefonkontakt med alla patienter som väntar på att ambulansen ska rycka ut. Patienterna upplever det som en trygghet och det är också ett sätt för oss att fånga upp om patientens tillstånd förändras och om det finns behov av att ändra prioriteten, säger Andrea.

Bedömning på plats 

Det är inte alltid som den som ringt 112 behöver ambulansen för att ta sig till rätt vårdinrättning. Efter bedömning på plats kan patienten hänvisas till att själv ta sig till akutmottagning, vårdcentral eller att ringa 1177, så att ambulansen frigörs till mer akuta uppdrag. Bedömningen är i första hand medicinsk, men sker också utifrån patientens förutsättningar att själv ta sig till rätt vårdinstans med sjuktransport, egen bil eller taxi.

Fakta

Ring alltid 112 vid livshotande tillstånd. När det inte är lika bråttom ska du i första hand vända dig till 1177.se, din vårdcentral eller ringa 1177 för vägledning och råd. 

Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?