Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Olycksfall

Olycksfallsförsäkringar för personer som inte är anställda, men som i olika avseenden stöder verksamheterna i Region Skåne.

Om du har frågor gällande försäkringarna, vänd dig till kontaktpersonen på respektive förvaltning eller avdelning för respektive grupp. 

Anställdas kollektivavtalade olycksfallsförsäkring behandlas inte av Försäkringsfunktionen. Mer information om den kollektivavtalade olycksfallsförsäkringen kan nås på intranätet.

Kontakta Försäkringsfunktionen om du vill rådgöra om olycksfallsförsäkring för andra grupper än de befintliga (se förteckningen nedan). 

Avtal med If 

Inför 2023 har vi handlat upp en olycksfallsförsäkring i If, ett ramavtal. För varje grupp utfärdar If ett försäkringsavtal. Premiefaktura går till anmälarens RSid. 

I försäkringarna ingår färd till och från verksamhet i begreppet Verksamhetstid även om detta inte framgår av försäkringsavtalet.

Förvaltningsspecifika försäkringar – nuvarande avtal

Avtal SP1678320

Markörer och annan personal som inte har TFA och deltar i utbildning arrangerade av Området för krisberedskap, säkerhet och miljöledning (KSM)

Försäkringen är tecknad för 445 personer.

Försäkringsvillkor markörer (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev markörer (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson

Carina Ekdahl-Hallqvist, Regionstyrelsen

Avtal SP795191 

Gruppolycksfalls-försäkring för stödpersoner till patienter inom psykiatrisk tvångsvård

Försäkringen är tecknad för 80 personer.

Försäkringsvillkor stödpersoner (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev stödpersoner (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson

Jonas Duveborn, Patientnämndens kansli

Avtal SP802759

Naturunderstödd rehab  

Försäkringen är tecknad för 300 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor naturunderstödd rehab (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev naturunderstödd rehab (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson

Johanna E Persson,Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avtal SP1741149

Visiting doctors

Försäkringen är tecknad för 50 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor visiting doctor (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev visiting doctors (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson

Roula Nicolas, Skåne Care

Avtal SP1678406

Praktikanter via International Office (inkl praktikanter med uppehållstillstånd)

Försäkringen är tecknad för 30 personer om inte nytt antal rapporteras in.

Försäkringsvillkor praktikanter via International Office (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev praktikanter via International Office (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson

Petra Kullander, Regionstyrelsen

Avtal SP919472

Deltagare i Malmö Operans teater och dansverksamhet

Försäkringen är tecknad för 45 personer.

Försäkringsvillkor teater och dansverksamhet (pdf, nytt fönster)

Försäkringsbrev teater och dansverksamhet (pdf, nytt fönster)

Kontaktperson

Åsa Lindh, Malmö Opera och Musikteater

Tidigare avtal

Avtal SP487078 

Kulturunderstödd rehab 

Försäkringen upphörde 2016-01-01.

Kontaktperson

Christina Gedeborg Nilsson, Regionstyrelsen Sjukskrivningsprojektet

Försäkringsbolag:

If Skadeförsäkring AB from 230101

If Skadeförsäkring AB tom 221231

Ramavtalets begynnelsedag:

2023-01-01

Kontakt

forsakringsfunktionen@skane.se

Försäkringsvillkor och brev olycksfall

Senast uppdaterad: 22 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?