Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Miljö och klimat

Region Skåne arbetar strategiskt med miljö- och klimatfrågor. Dels för att invånarna ska ha en miljö som är bra att leva i, dels för att ge näringslivet förutsättningar att utveckla hållbara verksamheter.

Vindkraftverk i bakgrunden, cyklister i framgrunden.

För att säkerställa en hållbar morgondag behöver samhället genomföra en miljö- och klimatmässig omställning. I projektet Klimatsamverkan Skåne samarbetar Region Skåne med Skånes kommuner och Länsstyrelsen i Skåne län. Syftet är att arbeta gemensamt med klimatfrågor i Skåne. Ett effektivt och samlat skånskt klimatarbete bidrar till bättre miljö, hälsa och regional tillväxt.

Regionplan för Skåne

Ett exempel på vikten av att arbeta med dessa frågor är att den biologiska mångfalden påverkas starkt av hur mark och vatten planeras och används. I samverkan med andra aktörer har Region Skåne tagit fram Regionplan för Skåne, med vägledning om hur marken kan användas på ett hållbart sätt.

Långsiktigt välmående Skåne

Det miljöstrategiska arbetet handlar om att bidra till ett långsiktigt välmående Skåne genom att möta miljöutmaningarna och samtidigt möjliggöra för nya innovationer och arbetstillfällen.

Region Skåne skapar förutsättningar för att näringsliv, organisationer, idéburen sektor, akademi och offentlig sektor ska kunna bedriva verksamhet på ett miljömässigt hållbart sätt och bidra till att uppnå de regionala miljömålen. Skånska verksamheter kan få stöd i sina miljöinsatser och utvecklingsprojekt via olika bidrag och priser som Region Skåne delar ut. 
 
Med dessa insatser kan näringslivet bidra till att ytterligare minska miljö- och klimatpåverkan i Skåne, övriga Sverige och världen.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?