Gå till sidans innehåll

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Region Skånes kulturförvaltning arbetar på uppdrag av kulturnämnden med att främja utvecklingen i Skåne på kulturområdet till exempel genom att handlägga verksamhets- och utvecklingsstöd till kulturaktörer.

Kulturnämnden beslutar om fördelningen av både regionala och statliga medel i Skåne med utgångspunkt från en regional kulturplan.

Region Skåne står även som huvudman för tre av sju scenkonstinstitutioner i Skåne; Malmö Opera, Skånes Dansteater och Musik i Syd, och för det regionala resurs- och produktionscentret Film i Skåne.

Vi ansvarar för det regionala biblioteksuppdraget i Skåne. Vi främjar samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de kommunala folkbibliotek som finns i regionen.

Region Skåne är även medstiftare till Regionmuseet i Kristianstad och musikinstitutionen Musik i Syd och har politisk representation i styrelser för Uppåkra Arkeologiska Center, Lunds universitets historiska museum, Keramiskt center, Moderna Museet Malmö och Moomsteatern.

Kultur som utvecklingskraft

Konst och kultur är en kraft som sträcker sig långt utanför den traditionella kultursektorn. Kulturens bredare roll i samhällsutvecklingen är ett viktigt perspektiv i Region Skånes arbete med utvecklingen av Skåne.

Utbildning, näringsliv och hälsa är några områden där kultur gör skillnad.

Kontakt

  • Region Skånes kulturförvaltning

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?