Gå till sidans innehåll

Teckenspråks- och dövblindtolk

Kommunikation spelar stor roll i våra liv och för hur vi tar oss fram i samhället. Teckenspråks- och dövblindtolk gör kommunikationen möjlig för personer med dövhet, dövblindhet och hörselnedsättning.

Tre personer talar teckenspråk med varandra.

Att arbeta som teckenspråks- och dövblindtolk ställer höga krav på social och språklig kompetens, allmänbildning och ett professionellt förhållningssätt. Det är ett jobb där man dagligen möter människor i livets alla skeende.

Tolkyrket är väldigt varierat gällande allt från ålder till uppdragstyp. Tolkcentralen erbjuder vardagstolkning vilket innefattar tolkning inom sjukvård, arbetsliv och fritid.

Utbildning

Det finns olika sätt att utbilda sig till teckenspråks- och dövblindtolk. Ett sätt är en fyraårig eftergymnasial yrkesutbildning till teckenspråks- och dövblindtolk för personer med dövhet, hörselnedsättning och dövblindhet. Den ger förutsättningar till att bli auktoriserad teckenspråkstolk. Stockholms universitet erbjuder även ett kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

En tolks vardag i Region Skåne

Gör skillnad i människors liv som teckenspråkstolk

Frida Berglund hjälper personer med olika grader av hörsel- och synnedsättning att kunna delta i alla delar av samhället på sina villkor.

Porträtt av Frida Berglund.

Senast uppdaterad: 12 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?