Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet ger många positiva hälsoeffekter. Du kan genom fysisk aktivitet förebygga men också behandla många sjukdomar. Du som behöver stöd med att öka din fysiska aktivitet kan få Fysisk aktivitet på Recept, förkortat FaR.

Två gråhåriga kvinnor hoppar hopprep.

Du kan få FaR av all legitimerad personal inom hälso-och sjukvården.

Behandlingen med FaR består av tre delar:

  • Samtal om fysisk aktivitet utifrån de förutsättningar och önskemål du själv har.
  • Skriftlig ordination av fysisk aktivitet anpassad till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen.
  • Uppföljning utifrån dina behov.

Aktiviteten skrivs ut som ett komplement till eller som ersättning för läkemedel eller annan behandling och kan vara aktiviteter på egen hand eller hos någon friskvårdsaktör.

Förebygger och förbättrar

Fysisk aktivitet har bevisad effekt att kunna förebygga och förbättra många sjukdomstillstånd som till exempel högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet och depression. Förmåga att hantera stress, förbättrad sömnkvalitet och bättre koncentrations- och inlärningsförmåga är andra effekter som regelbunden fysisk aktivitet kan ge.

De positiva effekterna kan uppnås oavsett ålder och träningsvana.

Vänd dig till din vårdcentral eller fysioterapeut om du vill få stöd i att bli mer fysiskt aktiv.

Många olika träningsformer

Region Skåne erbjuder ett stort utbud av olika aktiviteter som till exempel promenader, stavgång, simning, bassängträning, styrketräning, spinning, dans och yoga. Sedan våren 2018 finns även möjligheten att få vandring på Skåneleden på recept.

Tillsammans med vårdpersonalen kommer du fram till lämplig fysisk aktivitet för dig kopplat till din diagnos eller besvär. I receptet står hur ofta vad, hur länge och hur hårt du bör träna.

Sök aktiviteter

Region Skåne samverkar med RF-SISU Skåne som organiserar friskvårdsaktörer och ansvarar för en databas där Du kan söka bland många aktiviteter. Här finns aktiviteter att utföra på egen hand eller hos friskvårdsaktör. Eventuella kostnader står du själv för, det ingår inte i högkostnadsskyddet.

Senast uppdaterad: 17 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?