Gå till sidans innehåll

Ny- och ombyggnationer

Flera av Region Skånes sjukhusområden behöver förnyas och infrastrukturen för bussar och tåg byggas ut. Med ny- och ombyggnationer ska bästa möjliga förutsättningar skapas för funktionella lokaler, säker drift, bra arbetsmiljö, fungerande arbetsflöden och logistik.

Bygga om och nytt på sjukhusområden 

Sjukvården expanderade kraftigt på sextio- och sjuttiotalet. Byggnader är nu gamla, svåra att underhålla och går inte att anpassa för dagens behov. Därför måste flera av Skånes sjukhusområden förnyas.

För att vården ska få bästa möjliga förutsättningar är det viktigt med funktionella lokaler och fungerande arbetsflöden, där verksamheter som har ett samband också ligger nära varandra. Även infrastrukturen kring logistik, energiförsörjning, sophantering med mera på sjukhusområdena behöver ses över.

Att bygga inne på ett sjukhusområde är speciellt och kräver stor hänsyn och förståelse för verksamheter som finns i angränsande lokaler och kringliggande byggnader. Bygget ska störa så lite som möjligt och driftsäkerheten för verksamheterna på området är prioriterad för att inte påverka pågående vård.

Gatumiljön i och kring sjukhusområdet måste också vara säker. Här ska patienter, medarbetare och transporter till byggena samsas under många år. Därför är även logistikplanering en viktig del i uppdraget.

Anpassningsbara lokaler

Lokalerna ska kunna förändras över tid och anpassas utifrån framtidens vårdbehov och arbetssätt. De ska bidra till bra arbetsmiljö för medarbetare och se till att forskning, vård och utbildning kan arbeta nära varandra.

Möjligheten att skapa rum för avkoppling, träning och stillhet är också viktigt för att bidra till patienternas läkande. Ny- och ombyggnationer ska också ge förutsättningar för gröna miljöer, både ut och inne, så att patienter och medarbetare har möjlighet till rofylld återhämning.

Verksamheterna involverade i planeringen

Det är viktigt att medarbetare som ska arbeta i lokalerna får vara med i planeringen av sin nya arbetsplats, så att det som byggs är det som vården behöver. Representanter ifrån verksamheterna som ska använda lokalerna för fram sina krav och önskemål.

Lokalplanerare och verksamhetsledare driver verksamhetsprocessen och har till sin hjälp, utöver representanter ifrån verksamheterna, också patientrepresentanter som bidrar med patienternas perspektiv. De gör också studiebesök, har erfarenhetsutbyte med andra sjukhus och tar del av forskning. Målet är att skapa bästa möjliga vårdmiljö.

Utbyggd infrastruktur i Skåne

Även Skånes infrastruktur behöver utvecklas och byggas ut. En servicedepå för tåg och en spårvagnsdepå är nyligen färdigställda. Dessutom planeras det för att uppföra flera nya bussdepåer.  

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?