Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Personuppgifter och patientdata

Du måste få samtycke från forskningspersonen om din forskning ska behandla personuppgifter eller patientdata.

Dataskyddslagstiftningen reglerar personuppgifter

Personuppgifter som du behandlar i forskningssyfte regleras av dataskyddslagstiftningen, inte patientdatalagen. Det medför att det som huvudregel krävs ett samtycke från patienten till att medverka i studien. 

Personuppgiftsbehandling för forskning (pdf, nytt fönster)

Om en extern part ska behandla personuppgifterna på uppdrag av Region Skåne, och vise versa, måste ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknas.

Personuppgiftsbiträdesavtal (vardgivare.skane.se)

Hämta samtycke

Utforma en samtyckesblankett utifrån respektive forskningsprojekt så att informationen är anpassad efter den specifika studien. Forskningspersonen har rätt att få all information den behöver för att kunna ta ställning till sitt deltagande och ge ett informerat samtycke. Även om forskningspersonen har samtyckt till att medverka i en studie så har den alltid rätt att återkalla sitt samtycke och inte längre delta.

Detta ska du informera om

Forskningspersonen ska få veta att vi samlar in personuppgifter, varför vi samlar in dem och hur vi tänker använda dem. Personen ska också få veta vad den har för rättigheter, till exempel att den kan begära ett registerutdrag.

Dataskyddsförordningen ställer krav på att informationen ska ges på ett lättillgängligt sätt. Det innebär att forskningspersonen enkelt ska hitta information om hur dens personuppgifter behandlas utan att behöva leta. Informationen ska också ges på ett tydligt och enkelt språk. Alla, oavsett ålder eller bakgrund, har rätt att förstå vad som görs med deras personuppgifter.

KVB-ansökan för utlämnande av patientdata

När du vill använda patientdata för forskning, anmäla till eller inrätta ett kvalitetsregister måste du ansöka om tillstånd till Samråd KVB.

KVB-ansökan för utlämnande av patientdata

Senast uppdaterad: 7 februari 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?