Gå till sidans innehåll

Innovationsupphandling

Som drivande utvecklingsaktör arbetar Region Skåne på flera sätt för att främja innovationer i Skåne.

Innovationsupphandling innebär att vi upphandlar i förväg okända lösningar på uppkomna behov eller problem. 

Innovationsupphandling med olika metoder 

Vi har som mål att arbeta mer med innovationsupphandling genom någon av följande metoder:

Konkurrenspräglad dialog

Individuell dialog mellan oss och leverantören genomförs innan anbuden lämnas och utvärderas, i syfte att identifiera och definiera hur våra behov på bästa sätt ska kunna tillgodoses. Förfarandet är lämpligt när kontraktet är särskilt komplicerat. Vi utgår från en beskrivning av vårt behov och utformar kravspecifikationen under upphandlingens gång.

Förhandlat förfarande

Individuell dialog där leverantören stegvis kan anpassa sin lösning till våra behov. Vi beskriver inledningsvis vilka krav vi har men kan sedan stegvis under upphandlingens gång förhandla med leverantörerna kring deras specifikation och pris.

Innovationspartnerskap

Processen är lik Förhandlat förfarande men avser valet av leverantör, inte lösningen. Lösningen utvecklas sedan med den valda leverantören. Förfarandet får bara användas om det vi efterfrågar inte finns tillgängligt på marknaden.

Utfästelse/Forward Commitment

En utfästelse från oss att vid ett senare tillfälle upphandla en lösning på beskrivet problem.

FoU – undantaget

Region Skåne kan köpa utvecklingsarbete utan upphandling om fler än vi får nytta av resultatet.

Projekttävling

En projekttävling innebär att upphandlande myndighet bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utser till vinnande bidrag.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?