Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Innovationsupphandling

Som drivande utvecklingsaktör arbetar Region Skåne på flera sätt för att främja innovationer i Skåne.

Innovationsupphandling innebär att vi upphandlar i förväg okända lösningar på uppkomna behov eller problem. 

Olika metoder

Region Skåne har som mål att arbeta mer med innovationsupphandling genom någon av följande metoder:

 • Konkurrenspräglad dialog

  Individuell dialog mellan Region Skåne och leverantören genomförs innan anbuden lämnas och utvärderas, i syfte att identifiera och definiera hur behoven på bästa sätt ska kunna tillgodoses.

  Förfarandet är lämpligt när kontraktet är särskilt komplicerat. Region Skåne utgår från en beskrivning av behoven och utformar kravspecifikationen under upphandlingens gång.

 • Förhandlat förfarande

  Individuell dialog där leverantören stegvis kan anpassa sin lösning till Region Skånes behov. Region Skåne beskriver inledningsvis vilka krav som finns  men kan sedan stegvis under upphandlingens gång förhandla med leverantörerna kring deras specifikation och pris.

 • Innovationspartnerskap

  Processen är lik Förhandlat förfarande men avser valet av leverantör, inte lösningen. Lösningen utvecklas sedan med den valda leverantören. Förfarandet får bara användas om det Region Skåne efterfrågar inte finns tillgängligt på marknaden.

 • Utfästelse/Forward Commitment

  En utfästelse från Region Skåne att vid ett senare tillfälle upphandla en lösning på beskrivet problem.

 • FoU – undantaget

  Region Skåne kan köpa utvecklingsarbete utan upphandling om fler än Region Skåne får nytta av resultatet.

 • Projekttävling

  En projekttävling innebär att upphandlande myndighet bjuder in till en tävling som är öppen för alla. Syftet är att få en ritning eller en projektbeskrivning som en jury utser till vinnande bidrag.

Senast uppdaterad: 4 juni 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?