Gå till sidans innehåll

Varumärkeshierarki

Varumärkeshierarkin ger struktur och klarhet kring varumärkena inom Region Skåne och hur de förhåller sig till varandra. Utgångspunkten för all kommunikation från Region Skåne är att den i första hand ska utgå från modervarumärket Region Skåne.

Olika nivåer i hierarkin

Region Skånes varumärkeshierarki har nivåerna: modervarumärke, dottervarumärke, identifierare (deskriptiva namn) och fristående varumärken.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?