Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 3: 2020 - Amningsstrategi

Publiceringsår: 2020 | Utgivare: Region Skåne

En enkätundersökning har genomförts under maj/juni 2020 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Trots att amning har väldokumenterade positiva hälsoeffekter för både barn och kvinnor samt att en stor majoritet av alla gravida uppger att de har för avsikt att amma, så ammas skånska barn långt under Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer.

Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård har i uppdrag att ta fram en regional amningsstrategi för Region Skåne. Uppdraget syftar till ”att stärka hälso-och sjukvårdens amningsfrämjande arbete och därmed ge de som önskar att amma de bästa förutsättningarna för en lyckad amning”. Denna undersökning utgör en del av underlaget i arbetet och bidrar med skåningarnas viktiga perspektiv på frågan.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?