Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Logotyp

Logotypen är Region Skånes främsta kommunikativa kännetecken. När den används konsekvent får mottagarna hjälp att snabbt förstå att informationen handlar om Region Skåne.

Region Skånes logotyp i tre versioner: fullfärg, vit och svart.

Region Skånes logotyp i tre versioner: fullfärg, vit och svart.

Så används logotypen

Så långt det är möjligt ska modervarumärkets logotyp användas i fullfärg. Den vita logotypvarianten används endast i undantagsfall. Region Skånes logotyp får aldrig förvrängas genom att den exempelvis avstavas, förändras eller har en annan färg än de som anges i varumärkesmanualen.

Minsta storlek i tryck

Logotypen har en minsta storlek som aldrig får underskridas i tryck. Bredden ska då vara minst 18 millimeter.

Placering

Logotypens friyta ska alltid vara minst lika med höjden på E nertill och på sidorna. Upptill ska den vara minst halva höjden av E. Friytan är minsta avståndet till annan grafik, text eller bild. Ju mer friyta som finns runt logotypen, desto tydligare framträder den.

Region Skånes logotyp med frizon.

Logotypens frizon ska vara minst lika med höjden på "E" nertill och på sidorna. Upptill minst halva höjden av "E".

Region Skåne som avsändare tillsammans med annan organisation

När avtal och överenskommelser tecknas bör kommunikation och synlighet regleras i dessa. När Region Skåne står som avsändare tillsammans med en annan organisation, i exempelvis samarbetsprojekt, är grundprincipen att koncernlogotypen ska användas. Färgval anpassas då efter formgivningen. 

Kommunikationsyta och avsändaryta

Det ska alltid vara tydligt att Region Skåne är avsändare av kommunikation. Därför finns olika ytor för kommunikation och avsändare. En platshållare med en skuggeffekt skiljer ytorna åt. Platshållaren gör det möjligt att presentera Region Skånes logotyp i sitt originalutförande, det vill säga i fullfärg (Skåneröd och Skånegul).

På kommunikationsytan används våra kommunika­tionsfärger och andra kommunikationsobjekt som text, bild och illustrationer.

Det kan finnas tillfällen och sammanhang då plats­hållaren inte fungerar på grund av kommunikations­produktens format. I dessa fall används den logotyp som fungerar i sammanhanget, till exempel fullfärg mot ljus bakgrund och vit mot mörk bakgrund. Notera att logotypen i fullfärg aldrig ska sättas på färgad bakgrund.

Visualisering av Region Skånes platshållare på en A4-sida.

Platshållaren. Genom att använda en cirkulär utskärning med skuggeffekt skapas en naturlig avskiljare mellan kommunikationsytan och huvudavsändaren.

Vad logotypen symboliserar

Region Skånes röda och gula pilträd är vår koncernsymbol. Pilträdet symboliserar många verksamhetsgrenar, stark tillväxt och den typiska silhuetten som präglar det skånska landskapet. Den lilla cirkeln i det röda fältet symboliserar solen. Koncernfärgerna rött och gult knyter an till den skånska flaggan.

Modervarumärkets logotyp används till all verk­samhet där Region Skåne ska stå som avsändare. Koncernsymbolen tillsammans med koncernnamnet bildar modervarumärkets logotyp. När de används tillsammans bildar cirkeln i det röda fältet ringen över bokstaven ”å” i ordet Skåne.

Senast uppdaterad: 14 mars 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?