Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Skånepanelen 1: 2022 - Klagomål och tillgänglig information

Publiceringsår: 2022 | Utgivare: Region Skåne

En undersökning har genomförts med hjälp av ett digitalt enkätverktyg i februari 2022 med deltagarna i Region Skånes webbpanel – Skånepanelen.

Bakgrund och syfte

Region Skåne har genom undersökningen kunnat ta del av skåningarnas förväntningar på hur möjligheterna att lämna synpunkter och klagomål på vården ska kunna utvecklas. Likaså har Region Skåne fått tydliga indikationer på hur invånarna önskar kunna ta del av information om akutmottagningarnas tillgänglighet och sjukhusens utbud av vård. Resultaten används i Patientnämnden Skånes förbättringsarbete och i utvecklingen med att förbättra informationen om vilken vård som är tillgänglig på de skånska sjukhusen.

Senast uppdaterad: 31 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?