Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Politisk organisation

Region Skåne är en politiskt styrd organisation. Alla medborgare i regionen med rösträtt väljer parti och vem som ska företräda dem vid allmänna val vart fjärde år.

Regionfullmäktige

Regionfullmäktige har 149 ledamöter och beslutar om alltifrån sjukvård och kollektivtrafik till frågor om regional utveckling och kultur. Regionfullmäktige fattar beslut om budget och inriktning för Region Skånes olika verksamheter. De flesta besluten grundar sig på förslag som regionstyrelsen lägger fram.

Regionfullmäktige är Region Skånes högsta beslutande organ och fattar beslut i de stora övergripande frågorna för Region Skåne, bland annat skattesats och budget. Här sitter 149 ledamöter som väljs direkt av dig som bor i Skåne. Carl Johan Sonesson (M) är ordförande i regionstyrelsen, och Annika Annerby Jansson (M) ordförande i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige

Mandatfördelning i regionfullmäktige

Detta är siffrorna för partiernas mandat, det vill säga platser, i regionfullmäktige. Totalt antal platser i regionfullmäktige är 149.

Samtliga länkar är externa till respektive partis webbplats.

44 mandat Socialdemokraterna (distrikt.socialdemokraterna.se)

33 mandat Moderaterna (moderaterna.se) 

30 mandat Sverigedemokraterna (skane.sd.se) 

12 mandat Vänsterpartiet (skane.vansterpartiet.se) 

9 mandat Kristdemokraterna (wp.kristdemokraterna.se)  

8 mandat Liberalerna (skane.liberalerna.se) 

7 mandat Centerpartiet (centerpartiet.se)

6 mandat Miljöpartiet (mp.se) 

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen

Regionfullmäktige utser regionstyrelsen som lägger fram många av de förslag som regionfullmäktige beslutar om. Totalt har regionstyrelsen 15 ledamöter och 15 ersättare.

Under regionfullmäktige och regionstyrelsen arbetar nämnder, utskott och beredningar med olika ansvarsområden. Regionfullmäktige styr nämnderna genom att i budgeten ange mål, ramar och riktlinjer för hur deras olika verksamheter ska genomföras.

Regionstyrelsen

Revisorer granskar verksamheten

Regionfullmäktige utser även Region Skånes revisorer som självständigt och politiskt oberoende granskar all verksamhet i Region Skåne i syfte att kontrollera att regionfullmäktiges beslut genomförs på ett effektivt och bra sätt.

Revision

Senast uppdaterad: 14 maj 2024

Fick du hjälp av informationen på denna sida?