Gå till sidans innehåll

Om regional utveckling

Region Skåne har ansvar för att skapa förutsättningar för invånarna att kunna bo och verka i hela Skåne.

tre ungdomar sitter på en bänk i en bokskog om hösten.

Det regionala utvecklingsuppdraget är ett lagstadgat kärnuppdrag. Det är vår uppgift att samordna utvecklingsfrågorna i Skåne och leda arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, Det öppna Skåne 2030.

Tillsammans med många andra aktörer skapar vi förutsättningar för ett Skåne med framgångsrika företag, jobb, utbildningstillfällen, förbättrad infrastruktur, regional fysisk planering, miljö och bättre liv och hälsa. Vår strävan är att allt utvecklingsarbete i Skåne sker på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt i linje med Agenda 2030. 

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?