Gå till sidans innehåll

Region Skåne

På vårdcentralen får du hjälp med lättare besvär till kroniska sjukdomar

När det inte är akutsjukvård du behöver, men vill träffa sjukvårdspersonal som kan bedöma dina besvär, oavsett om de är fysiska eller psykiska, så är det till vårdcentralen du ska vända dig. Sjuksköterskan Jenny Nilsson jobbar på Vårdcentralen Lunden - där står dörren öppen mellan yrkeskompetenserna.

Porträttbild på Jenny,

På vårdcentralen arbetar personal med bred kompetens. Genom att vara listad på en vårdcentral är chansen större att du får träffa samma personal vid dina vårdbesök.

– När vi får träffa samma patient flera gånger, så lär vi känna personen lite närmare. En del patienter kanske vi träffar två gånger i veckan i ett halvår, och då är det klart att vi får en annan relation till dem. Sedan kan möten vara lika fina på en akutmottagning, men jag tror att de ter sig på ett annat sätt när man känner varandra, säger Jenny Nilsson, sjuksköterska på Vårdcentralen Lunden.

Där samarbetar hon nära en rad olika yrkeskompetenser, som dietister, kuratorer, läkare och fysioterapeuter. Det innebär erfarenhetsutbyte och att varje dag lära sig nya saker, något hon uppskattar med rollen som sjuksköterska på just en vårdcentral.

Från skrapsår till kroniska sjukdomar

– Jag har skickliga kollegor, ett roligt jobb och får lära mig väldigt mycket. Jag träffar alla från små barn på 3 månader, till personer på hundra år och får behandla allt från infekterade skrapsår till patienter med kroniska sjukdomar. På en vårdcentral har vi fördelen att ha läkaren i rummet bredvid –med dörren öppen, säger Jenny Nilsson.

Halva arbetsdagen tar Jenny Nilsson emot telefonsamtal från personer som kontaktar vårdcentralen. Ärendena sorteras efter behov. Den andra halvan tar hon emot inbokade patientbesök med allt från bedömningar till brådskande fall, då patienter behöver komma samma dag. Långvariga besvär och sådant som inte är medicinskt akut, sätts på en väntelista hos läkare och tid bokas optimalt inom några veckor.

Gör rätt telefonval

Du kan kontakta din listade vårdcentral genom att ringa eller genom att logga in på 1177.se.

– När man behöver komma samma dag är det bäst att ringa tidigt på morgonen. Är det en receptförnyelse, ombokning eller tidsbokning för något som pågått under en längre tid, går det bra att ringa lite senare på förmiddagen eller använda 1177.se, förklarar hon.

På så vis blir det lättare för personer som behöver komma samma dag, att komma fram på telefon menar Jenny Nilsson. Ett annat av hennes tips är att lyssna noga på telefonvalen när du ringer. Genom att välja rätt redan i telefon, slipper du kopplas om och får på så vis hjälp snabbare. Har du enkla frågor och vill ha rådgivning om ditt hälsotillstånd så är 1177 det bästa alternativet.

– Är uppmärksam på de olika alternativen så kommer man rätt direkt. Vi har en för receptförnyelse, en för medicinsk rådgivning till exempel, men olika vårdcentraler har olika alternativ, säger Jenny Nilsson.

Kontinuitet ger säkrare vård

Sommar på vårdcentralen innebär fler sår, insektsbett och hudåkommor än annars. Hur vårdcentralernas öppettider och tidsbokning påverkas av reducerad personalstyrka, kan dock skilja sig åt under sommaren.

– Emellanåt så innebär det ett minskat, patientflöde eftersom en del reser eller byter boendeort. Men ibland får vi jobba lite snabbare än vanligt och det kan vara att patienterna får vänta någon dag extra. Vissa saker, som inte är medicinskt akuta, får vänta till efter sommaren, förklarar Jenny Nilsson.

Under vissa perioder under sommaren, har en del vårdcentraler inte möjlighet att ta emot brådskande fall -då dirigeras dessa om till andra mottagningar. Du som bor i Skåne kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till. Om du flyttar eller om du av andra skäl vill byta den mottagning du valt, kan du göra det. Du väljer vårdcentral genom att lista dig.

– Det är alltid bra med kontinuitet. Det blir säkrare och bättre vård när man känner till patientens historik. Som patient känner man sig förhoppningsvis också trygg med personalen på vårdcentralen man är listad hos, säger Jenny Nilsson.

Senast uppdaterad: 8 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?