Gå till sidans innehåll

Konst vid ny- och ombyggnationer

Vid stora ny- och ombyggnationer inom Region Skåne är konstnärlig gestaltning en självklar del för att skapa en känsla av välkomnande, omsorg och stöd.

Region Skåne har en stor konstsamling bestående av så kallad lös konst - målningar och skulpturer som kan flyttas, och permanent konst som är beställd och utförd för en viss plats eller byggnad. Konstnärlig gestaltning är en självklar del för att skapa hälsofrämjande drivkraft i vård- och arbetsmiljöer. Att ge möjlighet till reflektion, skapa en igenkänning eller göra en plats mer rofylld betyder mycket i en annars många gånger hektisk miljö.

Konstnärliga gestaltningar i sjukhusmiljöer har i vetenskapliga studier visat på en lång rad positiva effekter. De kan få människor att må bättre genom att fungera stödjande vid smärta, väntan och oro. De kan även dämpa ängslan och fungera som både distraktion och andrum.

Det övergripande målet är därför att vid stora ny- och ombyggnationer på Region Skånes sjukhusområden ska konstverkens funktion skapa en välkomnande och attraktiv miljö och ge en känsla av sammanhang och omsorg.

Senast uppdaterad: 19 juli 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?