Gå till sidans innehåll

Region Skåne

Externa relationer

Skånes framtid är beroende av vad som sker nationellt och internationellt. För Skånes bästa arbetar Region Skåne med att följa och påverka de beslut som fattas på både nationell och europeisk nivå.

Öresundsbron.

Region Skånes utvecklingsuppdrag innebär bland annat att Region Skåne ska bevaka Skånes och dess invånares intressen i stort. I intressebevakning ingår både omvärldsbevakning och påverkansarbete. Därför arbetar Region Skåne med strategiskt påverkansarbete på nationell nivå.

Region Skåne och EU

EU:s agenda har också stor betydelse för det regionala utvecklingsarbetet i Skåne. Det går att söka ekonomiskt stöd från EU till projekt och samarbeten inom en rad olika områden. EU-finansieringen är viktiga verktyg för att driva regionalt utvecklingsarbete och Region Skåne arbetar aktivt inom flertalet av EU:s olika fonder och program.

Den nya innovationsagendan och strategin för digital omställning i Europa är exempel på europeiska strategier med bäring på det skånska utvecklingsarbetet. Region Skåne bevakar EU-agendan utifrån Region Skånes och Regionala utvecklingsnämndens prioriteringar, exempelvis aktuella frågor kring digitalisering och hälsa. 

Geografiskt läge

Skånes geografiska läge ger stora utvecklingsmöjligheter. Region Skåne har ett nära samarbete med grannregionerna i Sverige, Danmark, Norge, norra Tyskland och södra Östersjöområdet. Här behandlas bland annat utvecklingen av den gemensamma arbetsmarknaden samt frågor om innovation, infrastruktur, energi och miljö. 
 
Med goda externa relationer och en stark, skånsk röst kan Region Skåne bidra till Skånes bästa på nationell och internationell nivå.

Senast uppdaterad: 5 september 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?