Gå till sidans innehåll

Nicklas trivs med utmaningar inom ambulans

Nicklas Jakobsson är en drivande kraft bakom nya idéer kring ambulansfordon i Skåne. Nu kan de nyfödda barnen med behov av intensivvård transporteras med ambulans i en kuvös monterad på ett nytt bårsystem, vilket innebär stora framsteg.

En montagebild med en man som håller i en bår och en bild på en kuvös i en ambulans.

– Det värmer i hjärtat att ge de små patienterna säkrare vård under ambulansfärden, säger Nicklas Jakobsson, driftansvarig inom verksamhetsområde ambulans, Medicinsk service, Region Skåne.

Redan på neontalvården är barnet förberett och ligger i en kuvös på en elektrisk lift. Det enda ambulanspersonalen behöver göra är ett trycka på en knapp, för att få båren in och ut från ambulansen. Då kan kuvösen sakta rulla in i ambulansen i ett system.

Förbättringar i arbetsmiljö för ambulans- och vårdpersonalen, samt mindre risker för barnet.  Det är stora fördelar med bårsystemet kallat ”neonatal vård på väg”.

Bättre för barn och personal

– Barnen ligger stilla i en och samma kuvös hela vägen i ambulansen på väg till intensivvården. I en ambulans är det viktigt med rätt ljud, ljus och att ha bästa tillgängliga övervakningsutrustning för en patient, betonar Nicklas.

Han berättar om hur arbetsmiljön för ambulanspersonalen och intensivvårdspersonalen på neonatalvården har förbättrats tack vare det nya systemet. Momentet med att lasta kuvösen in och ut ur ambulansen är borta. Samtidigt fungerar ambulanstransporterna mycket bättre för de minsta.

– Tillsammans med neontalvården som vårdar de minsta har vi hittat nya sätt att hämta patienterna. Vi jobbar ständigt med förbättringar kring rätt fjädring och däck på ambulansbilen för bästa komfort.

Problemlösning dygnet runt

Varje dag ställs han inför nya utmaningar i den skånska ambulanssjukvården. Det handlar om att lösa smått som stort så att ambulanserna fungerar. Fordonen ska köra utan problem hela vägen, dygnet runt.

– Det är väldigt kännbart för våra patienter om en ambulans går sönder. Det får inte hända. Dygnet runt sysslar vi med problemlösning så att ambulanserna rullar. Alla fordon ska vara i bra skick.

Glädje i jobbet

Nicklas var från början ambulanssjukvårdare och trivdes redan då med ambulansverksamhet. Han ser en stor glädje i jobbet, även nu när han lärt sig allt mer om ambulansfordon och ”ingenjörskonsten”.

Det kan handla om service och kontroller av bilarna, men också om akuta problem som ska lösas. Till stor del är han självlärd efter olika vidareutbildningar.

– I dag jobbar jag med att lösa logistik kring ambulanser på alla platser i Skåne. Vi är åtta personer inom ambulansen som jobbar med logistik kring fordonen.

– En viktig uppgift är att se till att personalen lätt kan ta hand om patienterna i en bra arbetsmiljö, utan att få ryggskador.

Utvecklas ständigt

Nicklas berättar engagerat om att ambulansorganisationen i Region Skåne ständigt utvecklas.

– Vi kommer fortsätta att bygga upp Skånes ambulanssjukvård. I framtiden får vi allt mer tydliga roller i ett flödesschema, precis som man gjort inom flyget, och kan ge patienten bästa möjliga vård.

Senast uppdaterad: 16 juni 2023

Fick du hjälp av informationen på denna sida?